01-03-2018

Sigurnosno upozorenje - mart 2018

VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE O GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZNIM PUMPAMA


Grundfos skreće pažnju na bezbednosno upozorenje o UNILIFT  1-faznim pumpama AP 12, AP 35 i AP 50, proizvedenim od 1. nedelje 2017. do i uključujući 2. nedelju 2018. koje se koriste u mobilnoj aplikaciji. Ovo obuhvata npr. pumpe za isušivanje baštenskih bara. Već instalirane pumpe u fiksnim instalacijama ocenjuju se kao bezbedne.

U pitanju su proizvodi:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-PHASE 
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-PHASE
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-PHASE

(NAPOMENA: To ne odnosi na jednofazne pumpe isporučene sa američkim utičnicama)

U određenim okolnostima ovi proizvodi predstavljaju rizik od strujnog udara. Zbog toga je od velike važnosti da što brže identifikujemo i zamenimo ili popravimo pomenute proizvode. Imajte na umu da zbog rizika od strujnog udara identifikacijom i zamenom ili popravkom spornih proizvoda treba da se bave samo profesionalci.

Koristite donje linkove da biste pronašli detaljnije savete za: