Pitanja i odgovori

ZA KORIŠĆENJE U VEZI SA BEZBEDNOSNIM UPOZORENJEM ZA 3-FAZNE PUMPE UNILIFT APB I MULTILIFT MSS 

 

P: Na koje proizvode se odnosi ovo upozorenje?

O: Na UNILIFT APB 3-fazne pumpe, tačnije seriju proizvedenu od 49. nedelje 2016. do 37. nedelje 2017.

P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

O: Na MULTILIFT MSS 3-fazne stanice, tačnije seriju proizvedenu od 27. nedelje 2012. do 37. nedelje 2017. godine.

P/N: Kompletna jedinica: 97901027, 97901029, 98714824 (samo Kina), 97901061, 97901063, 98721203

Sa ovim motorima: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

P: Kako mogu da prepoznam da se radi o spornom proizvodu?

O: Proverom natpisne pločice pumpe ili motora ili proverom da li se broj proizvoda podudara sa navedenim brojevima. Budite sigurni da je pumpa ili prepumpna stanica isključena iz električne mreže ako vršite proveru.

 

P: Da li je ovo upozorenje ozbiljno?

O: Da. Proizvodi na koje na koje se odnosi upozorenje mogu predstavljati ozbiljnu pretnju po zdravlje korisnika.

 

P: Šta se može dogoditi?

O: Sporni proizvodi mogu, u određnim okolnostima, da izazovu strujni udar kod korisnika.

 

P: Mogu li da koristim instaliranu pumpnu jedinicu dok ne bude zamenjena?

O: Da, ali ne dodirujte pumpu ili bilo koji metalni deo povezan sa proizvodom. Odmah kontaktirajte svog instalatera ili Grundfos ovlašćenog servisnog partnera da biste popravili ili zamenili vaš proizvod. Pumpe koje se koriste za mobilne aplikacije ne smeju se koristiti dok nisu zamenjene.

 

P: Zašto samo u pomenutom periodu?

O: Ostali proizvodi iz serije proizvedeni van pomenutog perioda dizajnirani su drugačije ili sa drugim rešenjima za prekidač.

 

P: Kako se rizik može eliminisati?

O: Samo zamenom ili popravkom  proizvoda.

 

P: Imam 3-fazni UNILIFT APB ili MULTILIFT MSS, šta da radim?

O: Odmah preduzmite mere. Ne dodirujte pumpu. Obratite se svom instalateru ili Grundfos ovlašćenom servisnom partneru i bez oklevanja dogovorite popravku ili zamenu. Ako sumnjate, zatražite pomoć od svog instalatera.

 

P: Da li su proizvodi van navedenih perioda sigurni?

O: Da. U novim proizvodima problem je ispravljen, a proizvodi proizvedeni van pomenutog perioda drugačije su dizajnirani.

 

P: Ko može pomoći u slučaju nesigurnosti i ako su potrebne dodatne informacije?

O: Pozovite svog instalatera ili Grundfos ovlašćenog servisnog partnera za više informacija.

 

P: Ko će platiti zamenu ili popravku?

O: Grundfos će pokriti sve troškove povezane sa popravkom i zamenom spornih proizvoda.

 

P: Šta da radim ako imam pumpu koju povremeno koristim za mobilne aplikacije?

O: Molimo vas da odmah prestanete da koristite pumpu i kontaktirajte svog instalatera ili Grundfos ovlašćenog servisnog partnera radi popravke ili zamene. Ako ste pumpu kupili preko Internet prodavnice, obratite se svom instalateru ili Grundfos ovlašćenom servisnom partneru.