Uputstvo

Kako postići vrhunsku efikasnost pumpe

Dobijte brz i precizan proračun potrošnje energije pumpe prilikom dimenzionisanja

Pogledajte vide ozapis i saznajte više o proračunu potrošnje energije pumpe prilikom dimenzionisanja.

Naučite kako brzo izračunati efikasnost pumpe

Proračun i poređenje potrošnje energije može zahtevati puno vremena. Grundfos Product Center obezbeđuje brz proračun energetske efikasnosti pumpe upotrebom kriterijuma za procenu troškova životnog ciklusa (LCC) - i nakon toga možete odabrati energetski najefikasniju pumpu za svoj projekt.

Korak 1: Definišite svoje zahteve za prijavu

Da biste pronašli energetski najefikasniju pumpu za svoje potrebe, odaberite područje primene i aplikaciju koja se odnosi na vas. Unesite napor i protok Kliknite " dimenzionisanje proizvoda".

Korak 2: Procenite i uporedite pumpe

Odaberite parametre za procenu, poput potrošnje energije. Pojavit će se lista proizvoda koji su navedeni po silaznom redosledu prema najboljim troškovima životnog ciklusa. Odaberite onaj koji vas zanima da biste videli profil opterećenja. Takođe možete videti koliko će vam uštedeti energije svaka pumpa, kao i informacije poput dimenzonisanja, potrošnje energije pumpe i emisije CO2.

Korak 3: Izbor pumpe i dokumentacija

Možete odabrati željenu pumpu i izvesti ili odštampati odgovarajuću dokumentaciju. Ili možete nastaviti sa proverom i upoređivanjem drugih pumpi kako biste pronašli pravu ravnotežu veličine i energetske efikasnosti pumpe.

Ostala uputstva