Uputstvo

Kako nabaviti Grundfos Energy Check

Imate li pregled potrošnje energije svoje pumpe? Koristite Energy Check da biste pronašli načine za uštedu energije i novca.

Vreme za reviziju pumpe?

Efikasnost pumpe može imati ogroman uticaj na troškove životnog ciklusa. Zamena sa energetski efikasnim pumpama može vam pomoći da smanjite troškove energije i emisiju CO2 - često uz kratko vreme povrata investicije. Grundfos Energy Check računa vašu potencijalnu uštedu potrošnje energije i daje predloge za efikasno rešenje. Izvještaj rezultira celovitim pregledom vaših pumpnih sistema, njihove trenutne efikasnosti i kako možete ostvariti finansijske, operativne i uštede u okruženju.

Uz Grundfos Energy Check dobijate:

 • Pažljivu procenu troškova životnog ciklusa
 • Detaljne informacije o vašem potencijalu za uštedu energije
 • Mogućnost poboljšanja ekološkog profila vašeg objekta
 • Prioritetna lista instalacija, sa detaljnim informacijama o pumpama i sistemima koji bi mogli imati koristi od Energy Check


Saznajte kako funkcioniše Grundfos Energy Check

 1. Početni kontakt - sastanak sa konsultantom
  Vršimo procenu pumpi, aplikacija, protoka itd. kod vas.

 2. Dijagnoza - kontrola na licu mesta
  Razvijamo preliminarni spisak podataka o performansama i instaliranim pumpama.

 3. Priedlog - predložena akcija
  Dobijate ponudu na osnovu uvida na licu mesta i preliminarnih podataka.

 4. Realizacija - akcija
  Izrađujemo celovit izvještaj koji detaljno prikazuje vaše potencijalne uštede energije.

 5. Procena - Grundfos Energy Check izvršena
  Predstavljamo izveštaj i izbor odgovarajućih rešenja za pumpe (ili prelazimo na Grundfos reviziju pumpi za tačna merenja).

 6. Praćenje - evaluacija
  Sa vama sprovodimo praćenje kako bismo bezbedili potpuno zadovoljstvo i optimalne performanse pumpi.

Ostala uputstva