Uputstvo

Kako brzo pronaći krivu pumpe

Najbrži način za pristup krivama efikasnosti pumpe i drugim informacijama o pumpi.

Saznajte više o radnim krivama pumpe u ovom videu.

Pregledajte krive pumpnih performansi u trenutku

Tražite način da brzo proverite može li pumpa koju ste odabrali ispuniti vaše radne tačke? Ili vam je objašnjena kriva pumpe? Grundfos Product Center olakšava pristup i objašnjenje krivi pumpe, pružajući jednostavan prikaz karakteristika sistema kako bi vam pomogao da razumete efikasnost pumpe i potvrdite svoj izbor pumpe.

Korak 1: Potražite svoj proizvod

Da biste pronašli potrebnu krivu performansi pumpe, jednostavno upišite naziv pumpe u "Proizvod" polje za pretraživanje i odaberite željeni proizvod i model. Na ovaj način ćete dobiti pravu krivu pumpe kao i dodatne informacije o pumpi.

Korak 2: Pregledajte informacije

Kada čitate krive pumpi, jednostavno upišite svoju radnu tačku ili kliknite direktno na grafikon i uporedite ga sa krivom pumpe. Takođe možete brzo izračunati efikasnostt, brzinu i P1.

Korak 3: Štampajte krivu pumpe i dodatne podatke

Izvezite ili odštampajte krivu performansi pumpe i bilo koji proračun koji smatrate korisnim. Možete se prijaviti i podatke sačuvati u 'Projekti' za kasniju upotrebu.

Ostala uputstva