Grundfos v Slovenskej republike

 

Grundfos v Slovenskej republike zahájil svoje obchodné aktivity spolu s obchodnou spoločnosťou v Českej republike v roku 1990. Najskôr naše obchodné zastúpenie podliehalo dcérskej spoločnosti Grundfos v Rakúsku. Neskôr, vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim a úspešným obchodným aktivitám bola v roku 1995 založená spoločnosť Grundfos s.r.o. so sídlom v Olomouci a v roku 1997 sa v Slovenskej republike založila organizačná zložka spoločnosti. V novembri roku 2015 bola spoločnosť premenovaná na Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., organizačná zložka.

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. OZ zaisťuje predaj a servis čerpacej techniky a služieb Grundfos v Slovenskej republike.

Meno: Ľuboš

Priezvisko: Kulíšek

Narodený: 1971

Vzdelanie: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Strojnícka Fakulta, Tepelná energetika a technika prostredia

Pracovná Pozícia: Country Director Slovensko & Sales manager (oblasť komerčných budov) Česká republika a Slovensko

Som fanúšikom moderných ekologických produktov, ktoré sú správne aplikované a tvoria tak kvalitný systém. Nám sa to darí v spolupráci s našimi zákazníkmi, projektantmi, investormi a realizátormi. S mnohými sa dobre poznám už viac ako 25 rokov.