Vysvetlenie nastavení alarmu pre domácu vodáreň SCALA1

Bližší pohľad na tri ikony alarmu na ovládacom paneli a nastavenia alarmu čerpadla.

Grundfos SCALA1 je domáca vodáreň typu všetko v jednom.  

V tomto module sa bližšie pozrieme  na tri spodné LED ikony alarmov na ovládacom paneli.  

Tieto alarmy naznačujú, či došlo k chodu nasucho alebo nedostatku vody,  či bola prekročená maximálna doba chodu,  alebo či je v sústave netesnosť.  

Stojí za zmienku, že tieto alarmové hlásenia  nemusia nevyhnutne znamenať, že došlo k poškodeniu čerpadla.  

Čerpadlo len jednoducho dáva indikáciu,  upozorňuje používateľa na prípadný problém v sústave,  na ktorý by sa mal pozrieť.  Napríklad, ak bliká alarm chodu nasucho,  nemusí to nevyhnutne znamenať, že čerpadlo nedokáže čerpať vodu.  

Mohlo by to znamenať, že čerpadlo vodu nenasáva.  

Pozrime sa bližšie na tieto tri alarmy.  

SCALA1 ponúka vstavanú ochranu proti prevádzke nasucho,  ktorá automaticky zastaví čerpadlo v prípade chodu nasucho.  

Funkcia však pracuje rozdielne počas fázy prvého plnenia  ako počas prevádzkovej fázy.  

Ak SCALA1 nezaznamená žiaden tlak a prietok  do piatich minút po pripojení do zdroja napájania,  aktivuje alarm.  

Avšak, počas normálnej prevádzky  sa tento alarm aktivuje už 40 sekúnd  po nezaznamenaní tlaku a prietoku.  

Ďalšou funkciou je maximálna doba prevádzky.  Môžete ju nastaviť počas nastavenia čerpadla v GO Remote,  alebo ju môžete aktivovať neskôr.  Ak nastavíte maximálny čas prevádzky na 30 minút,  čerpadlo sa zastaví po 30 minútach nepretržitej prevádzky  a na ovládacom paneli sa objaví alarm maximálnej doby prevádzky.  

Okrem toho tento alarm zastavuje chod čerpadla  v prípade závažnej netesnosti v sústave.  

Netesnosť môže byť spôsobená napríklad poškodeným potrubím.  Nakoniec tu máme detekciu netesností.  

Ak sa v sústave vyskytne čo len drobná netesnosť,  SCALA1 prejde k pravidelnému zastavovaniu a spúšťaniu prevádzky.  

Ak to ale trvá pridlho, dôjde k zacykleniu.  

Našťastie má SCALA1 funkciu proti zacykleniu,  ktorú môžete nastaviť v GO Remote.  

Po zapnutí funkcie sa bude čerpadlo zastavovať a spúšťať podľa fixného vzorca,  až sa celkom zastaví  a na ovládacom paneli sa objaví ikona. 

 Ak je funkcia proti zacykleniu vypnutá,  stále uvidíte indikáciu alarmu na ovládacom paneli,  ale čerpadlo sa nezastaví.  

O systémových alarmoch sa môžete dozvedieť viac v GO Remote.  

Po lokalizovaní a vyriešení zdroja problému  môžete alarm resetovať jednoducho stlačením resetovacieho tlačidla  na ovládacom paneli, zresetovať ho cez GO Remote,  alebo zapnutím funkcie automatického resetovania v GO Remote.  

To bol stručný úvod o alarmových hláseniach  na ovládacom paneli, ukazujúcich, či došlo k chodu nasucho alebo nedostatku vody,  či bola prekročená maximálna doba chodu,  alebo či je v sústave netesnosť.  Ďakujeme, že ste si modul pozreli.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná