TPE2 vs. TPE3 – Kedy si vybrať ktoré čerpadlo

Zistite, kedy použiť čerpadlo TPE2 a kedy TPE3

V tejto časti sa pozrieme na rozdiely medzi TPE2 a TPE3 a zistíme, v ktorých situáciách je tou správnou voľbou TPE2.

TPE3 obsahuje niektoré radikálne nové funkcie, ktoré mu umožňujú optimalizovať sústavu a aplikáciu, ktorej je súčasťou. Sú to funkcie ako režim riadenia delta T, zabudovaný merač tepelnej energie, funkcia obmedzeného prietoku a integrovaný snímač delta T a teplotný snímač. Vďaka tomu je čerpadlo schopné efektívnej prevádzky v niekoľkých riadiacich režimoch bez vonkajších snímačov tlaku alebo teploty. Preto vždy odporúčame TPE3 ako prvú voľbu.

Čerpadlo TPE2 však má niekoľko funkcií, ktoré zas TPE3 nemá. A ak vo svojej sústave potrebujete práve tieto konkrétne funkcie, mali by ste si, samozrejme, vybrať TPE2. Predmetnými vlastnosťami sú pokročilá funkcia ovplyvňovania požadovanej hodnoty a funkcia prekročeného limitu.

Pozrime sa bližšie na obe tieto funkcie.

Pokročilá funkcia ovplyvňovania požadovanej hodnoty vám umožňuje definovať individuálny výber parametrov, ktoré rozhodujú o tom, ako by sa mal meniť výkon čerpadla. Týmito parametrami môže byť vonkajšia teplota alebo diferenčná teplota.

Vezmime si cirkulačnú sústavu na rekuperáciu tepla, v ktorej by mal prietok závisieť od teplotného rozdielu medzi dvoma prúdmi vzduchu. Keď je teplotný rozdiel vysoký, výkon čerpadla by mal byť tiež vysoký. A keď je teplotný rozdiel nízky, výkon čerpadla by sa mal znížiť.

Pri určitej teplote by sa čerpadlo malo zastaviť. S pokročilou funkciou požadovanej hodnoty sa výkon čerpadla bude meniť podľa teplotného rozdielu medzi týmito dvoma prúdmi vzduchu. Funkcia prekročeného limitu je ďalšia funkcia, ktorá vám umožní prispôsobenie prevádzky čerpadla. Pomocou tejto funkcie si vyberiete konkrétny parameter, ako napr. tlak alebo teplota, ktorý bude ovplyvňovať prevádzku čerpadla, keď stanovíte limit pre tento parameter.

Vezmime si predchádzajúci príklad. Keď delta T dosiahne a prekročí danú hodnotu alebo limit, v tomto prípade 2 °C, čerpadlo sa zastaví, až kým hodnota delta T znova neprekročí definovaný limit. V tomto prípade pri delte T 3 °C. Ak teda potrebujete vytvárať vlastné parametre na regulovanie prevádzky čerpadla, mali by ste si vybrať čerpadlo TPE2.

Vo všetkých ostatných prípadoch, odporúčame vybrať si TPE3 s množstvom nových funkcií a výhod.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná