Úvod do vyvažovania domácností s jednou rodinou

Zistite, prečo je dobre vyvážený vykurovací systém dôležitý pre majiteľov domácností a ako ho dosiahnuť najjednoduchším spôsobom.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 30 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná