Ako funkcia FLOWLIMIT zlepšuje vyváženie vykurovacej sústavy

V tomto module o využití funkcie FLOWLIMIT v inteligentných obehových čerpadlách Grundfos sa dozviete, ako funkcia obmedzenia prietoku pomáha udržiavať správny tlak a prietok v prepojených zónach, čím zlepšuje celkové vyváženie sústavy.

Vitajte v module ECADEMY venovanom využívaniu funkcie FLOWLIMIT inteligentných obehových čerpadiel Grundfos na vyváženie vykurovacích sústav v komerčných budovách.

Nastavenie prietoku vykurovacích sústav v komerčných budovách môže byť zložité.
Pretože mnohé sústavy trpia nadmerným alebo nedostatočným prietokom, lebo sú často nesprávne uvedené do činnosti.

Zle vyvážené sústavy a zóny, ktoré trpia priveľkým alebo primalým prietokom, môžu spôsobiť, že skutočná spotreba energie v budove prekročí projektovanú spotrebu, čo môže znížiť hodnotu delta T aj komfort koncového používateľa.

Stojí teda za to venovať tejto oblasti zvýšenú pozornosť.
Inteligentné obehové čerpadlo s funkciou obmedzujúcou prietok dokáže vyriešiť problémy s vyvážením vykurovacích sústav.
Grundfos FLOWLIMIT je elektronická funkcia na ovládanie a obmedzenie prietoku, ktorá udržiava správny tlak a prietok v prepojených zónach a zlepšuje celkovú rovnováhu sústavy, aj vtedy, ak sústava nie je správne nastavená.

V skratke: Inštalácia čerpadiel Grundfos s funkciou FLOWLIMIT eliminuje potrebu škrtiacich ventilov na čerpadle, pretože čerpadlo dokáže prispôsobiť prietok nevyhnutnej potrebe bez škrtiaceho ventilu.

Následne sa výrazne môže zlepšiť účinnosť sústavy, pretože čerpadlo automaticky prispôsobí svoj výkon pre zníženie prietoku, udrží vysokú hodnotu delta T a nízku návratovú teplotu.

Okrem toho naše inteligentné obehové čerpadlá majú integrovaného sprievodcu s pokročilým uvedením do činnosti, ktorý vychádza z typu aplikácie, ktorej je čerpadlo súčasťou. Inteligentné čerpadlá a Grundfos GO Remote vás podrobne povedú správnym nastavením a uvedením čerpadla do činnosti, čím zaistia rýchle, jednoduché a správne nastavenie sústavy.
Pozrime sa na jeden častý problém vykurovacích sústav v komerčných budovách: nastavenie prietoku v sústave a zónach.

S funkciou FLOWLIMIT dokáže čerpadlo veľmi presne regulovať maximálny prietok, vďaka čomu je vyváženie sústavy oveľa jednoduchšie.
Pozrite si porovnávací graf prietokových kriviek tradičného čerpadla a inteligentného obehového čerpadla so zapnutou funkciou FLOWLIMIT.
Zatiaľ čo iné čerpadlá ďalej pokračujú pri plných otáčkach, funkcia FLOWLIMIT umožňuje nastaviť maximálny limit prietoku. Znamená to, že obehové čerpadlo nikdy neprekročí naprojektovaný prietok, bez ohľadu na priemer potrubia a potenciálne straty pri trení.
Majte na pamäti, že výpočet prietoku nie je to najťažšie. Skutočnú výzvu predstavuje strata tlaku. Pri použití tradičného čerpadla sa bežne mylne predpokladá, že krivky sústavy sú oveľa strmšie ako v skutočnosti.

Teraz sa pozrime na vyrovnanejšiu krivku. Ako vidíte, FLOWLIMIT nastavuje krivku sústavy, ktorá je oveľa nižšia ako predtým, čo minimalizuje riziko pretečenia sústavy a znižuje celkovú spotrebu energie.
Doteraz sa prietokové limity dodržiavali pomocou škrtiacich ventilov čerpadla, ktoré neboli priamo napojené na čerpadlo a nedokázali zmeniť jeho prietok.

Vďaka funkcii FLOWLIMIT sa škrtiace ventily dajú odstrániť, čím sa zjednoduší vyvažovanie sústavy a činnosť sústavy sa zefektívni z hľadiska energie. Vylúčenie škrtiacich ventilov zároveň umožní znížiť počiatočné náklady.
Nakoniec sa ešte vráťme k ďalšej podstatnej výhode inteligentných obehových čerpadiel na vykurovanie komerčných budov.
Tieto obehové čerpadlá sú kompatibilné s Grundfos GO Remote – vreckovou riadiacou jednotkou na diaľkové nastavenie, riadenie a monitorovanie.

Ďalšou výhodou z pohľadu vyvažovania je jednoduchý prístup k funkcii FLOWLIMIT pomocou Grundfos GO Remote.

Otvorte aplikáciu Grundfos GO Remote. Vyberte správne obehové čerpadlo. Zapnite funkciu FLOWLIMIT a nastavte v nej požadovanú hladinu. A je to! Uvedenie novej sústavy do činnosti nebolo nikdy jednoduchšie.

Správy o spotrebe energie a činnosti čerpadla môžete pomocou Grundfos GO Remote vytvárať a zdieľať elektronicky.
Takže si to zrekapitulujme: Zatiaľ čo nastavenie vykurovacích sústav bolo doteraz zložité, funkcia FLOWLIMIT pomáha sústavu vyvážiť, lebo dokáže:

- nastaviť limit maximálneho prietoku pre zníženie rizika pretečenia,
- znížiť počiatočné náklady, keďže škrtiace ventily sa stanú nadbytočné,
- sústavu nastaviť pomocou Grundfos GO Remote a
- znížiť spotrebu energie.

Takto si vďaka vyššej účinnosti čerpadiel a sústav zvýšite svoj obchodný potenciál. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná