Úloha inteligentných čerpadiel vo vykurovacích sústavách

V tomto module o úlohe inteligentných obehových čerpadiel pri vyvažovaní vykurovacej sústavy v komerčnej budove sa dozviete, ako tieto čerpadlá pomáhajú maximalizovať celkovú účinnosť sústavy pri riešení problémov, ktorým zvyčajne čelia vlastníci a správcovia budov.

Vitajte v module ECADEMY venovanom úlohe inteligentných obehových čerpadiel pri vyvažovaní vykurovacej sústavy v komerčnej budove.

Pri navrhovaní vykurovacej sústavy je dôležité zohľadniť celú sústavu, maximalizovať výslednú účinnosť a uvedomiť si problémy, ktorým zvyčajne čelia majitelia a správcovia budov.

V tomto kurze sa stručne oboznámime s vysokými prevádzkovými nákladmi spôsobenými nevyváženosťou sústavy. Potom sa pozrieme na to, ako tento problém vyriešiť pomocou inteligentných čerpadiel a správneho nastavenia vykurovacej sústavy. Poďme na to.

Dôvodom nevyváženosti mnohých sústav je nesprávne uvedenie sústavy do činnosti. Preto musíme zistiť príčinu. Je možné, že dodávateľ zodpovedný za uvedenie:
- do činnosti nie je na túto úlohu primerane vyškolený alebo kvalifikovaný, alebo
- nemá dostatok času, alebo málo či žiadne údaje na riadne uvedenie do činnosti.

Dôvodom môže byť aj zložitosť vykurovacej sústavy, ak pozostáva z viacerých, teda rôznych samostatných komponentov, ktoré si vyžadujú individuálne uvedenie do činnosti, pričom tieto komponenty sa môžu navzájom ovplyvňovať, a tým všetko veľmi komplikovať.
Môže to mať tieto následky:
- Skutočná spotreba energie prekročí projektovanú spotrebu.
- Zníži sa hodnota delta T a majiteľ môže dostať sankcie od komunálneho podniku.
- Nadmerný prietok alebo nedostatočný výkon medzi zónami.
- Vyššiu spotrebu energie a zároveň nižší komfort koncového používateľa.

Pozrime sa teraz na nevyváženosť sústavy kvôli nesprávnemu uvedeniu do činnosti, čo je jedným z najkomplikovanejších a zároveň najdôležitejších aspektov sústav HVAC.

Nevyváženosť znamená, že do niektorých častí sústavy prúdi príliš veľa vody, do iných zas primálo. Môžu to spôsobovať škrtiace ventily čerpadla, ktoré neboli správne nastavené.

Problém sa však môže zhoršiť, ak čerpadlo umiestnené vedľa škrtiaceho ventilu nemá vlastnú vstavanú funkciu obmedzujúcu prietok, čo platí pre väčšinu čerpadiel.
Prietok v okruhu alebo v zóne tak môže byť nedostatočný alebo naopak nadmerný, pretože čerpadlo nie je schopné monitorovať, teda ani obmedziť prietok podľa potreby.
Zvýši sa tým spotreba energie a ovplyvní klíma v interiéri. Nevyváženosť povedie k nerovnomernej distribúcii tepla v budove a zníži úroveň komfortu.

Funkcia FLOWLIMIT zabudovaná v inteligentných obehových čerpadlách rieši vyššie uvedené problémy a prináša aj ďalšie výhody:
- umožňuje efektívnejšiu inštaláciu a uvedenie čerpadiel do činnosti,
- zaručuje správne uvedenie čerpadiel do činnosti,
- šetrí náklady na škrtiace ventily a prevádzkové náklady, pretože čerpadlo nebude musieť prekonávať stratu tlaku v škrtiacom ventile,
- a znižuje aj riziko pretečenia a nedostatočného prietoku medzi zónami.
Inteligentné čerpadlo Grundfos s funkciou FLOWLIMIT je samozrejme kompatibilné so všetkými bežnými protokolmi BMS.

Na záver sa pozrime na potenciál, ktorý ponúka starostlivé naprojektovanie vykurovacej sústavy.

Dobre vyvážená sústava je energeticky a nákladovo oveľa efektívnejšia, ale oplatí sa všimnúť si aj energetické straty. Videli sme, ako môže FLOWLIMIT zlepšiť celkovú účinnosť vykurovacej sústavy, pretože funkcia FLOWLIMIT umožňuje čerpadlu veľmi presne riadiť prietok. Eliminuje sa tak používanie škrtiacich ventilov, čím sa docieli, že naprojektovaný prietok sa neprekročí.

Nesprávne nastavená sústava s nízkou hodnotou delta T a s následnými vysokými návratovými teplotami býva často hlavnou príčinou vysokých prevádzkových nákladov. Preto je investícia do inteligentných obehových čerpadiel, ktoré zaistia správne nastavenie prietoku a vyvážanie sústavy, a to od samého začiatku, nevyhnutným krokom na zlepšenie účinnosti vykurovacej sústavy, čo zas na oplátku zvýši váš obchodný potenciál vďaka vyššej účinnosti čerpadla a sústavy. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná