Podrobný pohľad na riešenie MIXIT

Oboznámte sa s mnohými vlastnosťami a funkciami riešenia MIXIT, aby ste tak porozumeli procesu jeho zavádzania do prevádzky

V tomto module sa podrobne pozrieme na vlastnosti a funkcie riešenia MIXIT a preskúmame spôsoby výberu, dimenzovania a spustenia jednotky MIXIT. Na sprehľadnenie vám na konci modulu predstavíme tiež prehľad konkrétnych prínosov.

Riešenie MIXIT je špecifické podľa typu aplikácie, čo znamená, že ak ste si vybrali špecifickú aplikáciu, zobrazia sa Vám iba vlastnosti a funkcie, ktoré sú relevantné pre danú špecifickú aplikáciu, čo Vám uľahčí inštaláciu a spustenie.

Okrem toho by sme radi pripomenuli, že riešenie MIXIT je vhodné pre aplikácie s dvojcestnými aj trojcestnými ventilmi, vďaka čomu je ideálnym riešením bez ohľadu na typ využitia. V Grundfos GO si zvoľte prevádzku buď s dvojcestným alebo trojcestným ventilom.

Aj keď jednotka MIXIT ponúka niekoľko kľúčových riešení, až široká škála pokročilých vlastností a funkcií z nej robí premianta. Od kompenzácie vonkajšej teploty, po štyri vyvažovacie obmedzovače – široká škála pokročilých vlastností robí z MIXIT lídra medzi zmiešavacími slučkami. V krátkosti sa poďme na tieto vlastnosti pozrieť.

V prvom rade tu máme funkciu kompenzácie vonkajšej teploty. Definuje požadovanú hodnotu prietokovej teploty ako funkciu vonkajšej teploty. S touto funkciou môžete znížiť prietokovú teplotu a tým aj účet za energie.

Ďalej sú tu štyri obmedzovače. Obmedzovač prietoku a tepelného výkonu majú udržiavať dostatočnú hladinu vody, obmedzovač teploty spätného toku zabezpečuje nízku vratnú teplotu a obmedzovač diferenčnej teploty zabezpečuje správnu hodnotu delta-T.

Prvým je prietokový obmedzovač, ktorý obmedzuje prietok cez ventil z primárnej strany. Pomocou obmedzovača prietoku môžete vopred nastaviť primárny tok a tým eliminovať potrebu vyvažovacieho ventilu.

Obmedzovač tepelného výkonu obmedzuje výkon vstupujúci do zmiešavacieho okruhu nezávisle od prietoku. Obmedzovač vratnej teploty umožňuje MIXIT obmedziť vratnú teplotu pod konfigurovateľnú hodnotu.

Nakoniec tu máme obmedzovač diferenčnej teploty, ktorý udržiava fixnú hodnotu delta-T medzi teplotou prietoku a spätného toku na primárnej strane.

MIXIT sa môže pochváliť tiež rôznymi možnosťami monitorovania, vrátane systému monitorovania statického tlaku, monitorovania prietoku, a monitorovania tepla, pričom ponúka aj rôzne možnosti diaľkového ovládania pre rôzne typy budov.

Napríklad pri malých a stredných budovách ho môžete pripojiť ku Grundfos BuildingConnect a u väčších budov využívať zabudované ovládanie cez komunikačnú zbernicu poľa. Okrem toho MIXIT ponúka široké produktové portfólio.

Medzi ventilmi od DN25 do DNs rozsahom Kvs od 6,3 do máte zaručené, že nájdete veľkosť ventilu, ktorá zodpovedá vašim potrebám. Podľa toho, ktoré funkcie potrebujete, je jednotka MIXIT dostupná ako štandardný variant MIXIT, čo je základná ponuka, alebo variant MIXIT DYNAMIC, ktorý ponúka ventily nezávislé od tlaku, obmedzovače a monitorovanie energie.

Ak si zvolíte štandardný variant, ľahko ho neskôr môžete aktualizovať na variant MIXIT DYNAMIC. Oba varianty sú kompatibilné s aktualizáciou Connect, umožňujúcou využívať funkciu komunikačného zbernicového poľa pre BACnet alebo Modbus, ako aj pripojenie ku Grundfos BuildingConnect.

V druhej časti tohto modulu sa veľmi stručne pozrieme na dimenzovanie, výber a proces spustenia jednotky MIXIT. Pokiaľ ide o dimenzovanie veľkosti a výber riešenia MIXIT, zvyčajne potrebujete poznať prietok. Pre jeho vypočítanie potrebujete poznať tepelné zaťaženie a nastavenú teplotu.

Keď poznáte tieto hodnoty, máte všetko potrebné na nadimenzovanie a výber jednotky MIXIT. Ukážme si príklad. V tomto grafe môžete vidieť výkonnostný rozsah dvojcestného ventilu pri diferenčnom tlaku 20 kPa cez ventil.

Takže si predstavme, že vaše tepelné zaťaženie je 200 kW, váš prietok je približne 6 m3/hod a vaša delta T je 30 °C, potom, ako ukazuje graf, by ste si mali vybrať MIXIT DN32. Spustenie riešenia MIXIT je rovnako rýchle a jednoduché. Základné spustenie je možné urobiť jednoducho na displeji čerpadla a displeji jednotky MIXIT.

Ak chcete nastaviť ďalšie funkcie, ako je kompenzácia vonkajšej teploty, obmedzenia či alarmy, môžete tak urobiť pomocou aplikácie Grundfos GO Remote, kde môžete okrem iného nastaviť režim ovládania čerpadla a hydraulického systému.

Na záver tohto modulu Vám predstavíme prehľad výhod riešenia MIXIT bez ohľadu na to, či ste inžinier, inštalatér alebo distribútor. Začnime s výhodami pre inžinierov: Riešenie MIXIT je jednoduché a bezpečné pre budovy, keďže počet jeho komponentov sa znížil len na jednu skrinku.

S jediným bodom zapojenia je jeho pripojenie jednoduché a rýchle. Spustenie je vďaka vstavaným, užívateľsky prívetivým sprievodcom ľahké. Zaberá málo miesta – zvyčajne od 0,5 m² do 2 m².

A ponúka vysoký výkon vďaka bezchybnej interakcii medzi súčasťami systému. Ďalej tu máme výhody pre inštalatérov: MIXIT ponúka zvýšenú efektivitu, čím vám umožní ušetriť až 50 % času potrebného na inštaláciu a spustenie.

Inštalácia je rýchla a jednoduchá, pretože približne 8 alebo 9 súčastí je zabudovaných do jedinej skrinky. Ponúka ľahké spustenie vďaka vstavaným, užívateľsky príjemným sprievodcom. Vďaka vstavanej pripojiteľnosti je hneď pripravená na pripojenie k systému riadenia budov priamo zo skrinky.

Napokon tu máme výhody pre veľkoobchodníkov: Vďaka zníženému počtu komponentov len na jeden jediný je MIXIT najľahšia voľba oproti iným riešeniam. Všetko v jednej skrinke znamená len jedno miesto na pripojenie. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná