Čo je krivka čerpadla?

Zistite, čo je krivka čerpadla, čo meria a ako ju možno použiť.

Aby ste zo svojich čerpadiel vyťažili maximum,  je dôležité vedieť, kedy fungujú najlepšie.  A aby ste to vedeli, musíte sa vyznať v krivkách čerpadla.  

V tomto module  vám predstavíme krivky čerpadla  a povieme si, na čo sa používajú.  Poďme na to.  

Zjednodušene povedané,  krivka čerpadla je grafické znázornenie výkonu čerpadla.  Poskytuje vám informácie o niekoľkých prvkoch výkonu čerpadla,  čím vám pomáha identifikovať a vybrať správne čerpadlo pre vaše potreby.  

Krivky čerpadiel sa líšia od čerpadla k čerpadlu  a rozdiely závisia od mnohých faktorov,  vrátane elektrického napájania, ako aj veľkosti a tvaru obežného kolesa.  

Vo svojej najjednoduchšej forme  zobrazujú krivky čerpadla prietok (Q) a dopravnú výšku (H) čerpadla.  Prietok je rýchlosť, ktorou sa musí voda pohybovať v hydraulickej sústave,  zatiaľ čo dopravná výška označuje výšku, do ktorej môže čerpadlo vodu načerpať.  

Teraz sa krátko pozrime na niektoré z najbežnejších typov kriviek čerpadiel.  

Patria medzi ne:  

-        krivka QH  

-        krivka ŋ  

-        krivka P2  

-        a krivka NPSH.  

Krivka QH ukazuje dopravnú výšku, ktorú čerpadlo dosiahne pri danom prietoku.  Zvyčajne sa meria v metroch.  Jednou z výhod merania dopravnej výšky v metroch je,  že krivka QH nie je ovplyvnená hustotou kvapaliny, s ktorou musí manipulovať.  V typickej krivke QH odstredivého čerpadla  vedie nízky prietok k vysokej dopravnej výške  a vysoký prietok má za následok nízku dopravnú výšku.  

Krivka ŋ na druhej strane meria účinnosť čerpadla.  Účinnosť je pomer medzi dodávaným hydraulickým výkonom  a vynaloženým výkonom.  Účinnosť závisí od pracovného bodu čerpadla,  čo zdôrazňuje dôležitosť výberu čerpadla, ktoré vyhovuje požiadavkám na prietok,  aby sa zabezpečilo, že vždy pracuje v najefektívnejšej prietokovej oblasti.  

Ďalej tu máme krivku P2.  Krivka P2 meria vzťah medzi energetickou spotrebou čerpadla a prietokom.  

Pre väčšinu odstredivých čerpadiel  sa hodnota P2 zvyšuje, keď sa zvyšuje prietok.  

A napokon tu máme krivku NPSH.  

NPSH je čistá pozitívna sacia výška a označuje minimálny absolútny tlak,  ktorý musí byť zachovaný na sacej strane čerpadla, aby sa zabránilo kavitácii.  

Kavitácia nastáva, keď sa v čerpadle objavia malé bublinky pary  kvôli príliš nízkemu tlaku.  

Môže to spôsobiť poškodenie čerpadla.  Hodnota NPSH sa meria v metroch a závisí od prietoku.  

Keď sa prietok zvýši, zvýši sa aj hodnota NPSH.  To bol náš základný úvod do kriviek čerpadiel.  

Ďakujeme, že ste si modul pozreli.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná