Čo je dôležité zvážiť pri výbere a dimenzovaní čerpadla

Preskúmajte niektoré z hlavných otázok, ktoré by ste si mali zodpovedať pri dimenzovaní a výbere čerpadla

Z dimenzovania a výberu čerpadla už nemusíte mať obavy. Ak porozumiete základným princípom, ktoré je potrebné zvážiť, nemôžete zlyhať. Radi vám pomôžeme spraviť prvý krok.

V tomto školiacom module vám predstavíme proces dimenzovania a výberu, čo vám zakaždým pomôže vybrať správne čerpadlo pre danú úlohu.

Začnime tým, čo všetko je potrebné zvážiť pri výbere čerpadla.

V procese výberu čerpadla budete musieť zvážiť niekoľko vecí, napríklad:

-      Vodný zdroj – odkiaľ voda prichádza.

-      Potrebný prietok – spolu za všetky odberné miesta a typy spotreby.

-      Celková dopravná výška – vertikálna výška od zdroja k odbernému miestu spotreby.

-      Napájanie – z akého zdroja energie bude čerpadlo napájané?

-      A typ ovládania – manuálne alebo automatické?

V prvej časti modulu sa pozrieme na všetky tieto faktory. Prvým je zdroj vody. Existuje niekoľko vodných zdrojov vrátane nadzemných nádrží, podzemných nádrží, riek, priehrad/jazier, vrtov alebo štandardný rozvod vody.

Keď už viete, odkiaľ voda prichádza, musíte zvážiť, či je voda pitná alebo nie, keďže to má vplyv na typ použitia.

Ďalším faktorom je prietok – alebo Q. Prietok je množstvo kvapaliny, ktorá prechádza čerpadlom v určitom časovom období.

Celkový objemový prietok je kritický parameter, keďže na konkrétny účel musíme prečerpať určitý objem vody.

Prietok sa zvyčajne meria v kubických metroch za hodinu (m³/hod), litroch za sekundu (l/s) alebo litroch za minútu (l/min).

Ak chcete zistiť, aký prietok je v sústave potrebný, musíte sčítať všetky jednotlivé prvky sústavy.

Dopravná výška, alebo H, sa meria v metroch a závisí od hustoty prečerpávanej kvapaliny. Ako už bolo povedané, dopravná výška vyjadruje, do akej výšky dokáže čerpadlo kvapalinu čerpať. Pri kúpe čerpadla je jeho dopravná výška často uvedená.

Ďalej tu máme zdroj napájania. Aby ste mohli do čerpadla vybrať správny motor, je nevyhnutné poznať zdroj napájania.

Pri použití v domácnostiach sú najčastejšími zdrojmi:

-      Jednofázové napájanie dodávané elektrárňami do domácností zapojených do siete.

-      A generátory, ktoré sa používajú ako záložné zdroje v odľahlých oblastiach.

Menej bežné zdroje energie zahŕňajú trojfázové napájanie, solárnu energiu a veterné turbíny. Nakoniec musíte zvážiť ovládanie čerpadla. Existujú dva spôsoby ovládania čerpadla: manuálne alebo automatické. Ako už názov napovedá, manuálne riadené čerpadlá sú riadené úplne ručne, pričom automaticky ovládané čerpadlá zahŕňajú také mechanizmy, ako plavákové, tlakové alebo prietokové spínače na vypínanie a zapínanie čerpadla. V zvyšnej časti modulu sa zameriame na dôležitosť dimenzovania.

Ak je čerpadlo poddimenzované, má to nasledujúce dôsledky:

-      Nepodá taký výkon, aký používateľ potrebuje

-      Bude mať nedostačujúci tlak

-      Bude trpieť nedostatočným prietokom

-      Sústava nebude efektívna

-      A zvýši sa riziko kavitácie a poruchy čerpadla

Takže si možno pomyslíte, že čerpadlo radšej naddimenzujete, len aby sa predišlo týmto rizikám. Naddimenzované čerpadlo však vedie k vlastným následkom, ktoré nie sú o nič lepšie:

- Naddimenzovanie čerpadlo spotrebuje oveľa viac energie, ako je nevyhnutné

- Bude hlučnejšie

- Otáčky budú vyššie, ako sa vyžaduje

- A čerpadlo sa môže predčasne pokaziť, pretože jeho prevádzka má ďaleko od optimálnej účinnosti.

Vidíte teda, že poddimenzovanie a rovnako naddimenzovanie sú závažným problémom. Všetko je to o nájdení správnej rovnováhy a nájdení presne vyhovujúcej veľkosti čerpadla. Ale ako to dosiahneme? Tu prichádzajú do hry výkonové krivky čerpadla.

V prvom rade, ak chcete porozumieť krivkám čerpadla, musíte poznať charakteristiky svojej sústavy.

Je to preto, že krivka čerpadla je v podstate výkonnostná krivka čerpadla, zobrazujúca prietok (Q) a celkovú dopravnú výšku (H).

Charakteristiky sústavy zobrazujú stratu tlaku v sústave ako funkciu prietoku. V bode kríženia charakteristík sústavy a výkonnostnej krivky čerpadla sa nachádza špecifický prevádzkový bod.

Keď zistíte prevádzkový bod, vypočítate požadovaný prietok, otáčky a celkovú dopravnú výšku, zistíte, aké výkonné by malo byť vaše čerpadlo. To by bolo asi všetko z nášho modulu o dimenzovaní a výbere čerpadla.

Ak si chcete dimenzovanie a výber čerpadla sami vyskúšať, prejdite do nástroja na dimenzovanie a výber čerpadiel Grundfos v Grundfos Product Center.

 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 13 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná