Inštalácia a nastavenie čerpadla MAGNA3

Pozrite sa bližšie na to, ako nainštalovať a nastaviť obehové čerpadlo MAGNA3.

Po upevnení čerpadla MAGNA3 pevne na miesto začnite jednoducho uvoľnením skrutky upínacieho krúžku tak, aby ste mohli otočiť hlavu čerpadla. Hlava čerpadla musí byť vždy upevnená v polohe 3 hodín, pretože čerpadlo MAGNA3 je chladené vzduchom.

Ak je potrebné čerpadlo pripojiť k riadiacemu a monitorovaciemu systému, stačí, ak vložíte do svorkovnice príslušný modul CIM. Ide o jednoduchý krok a skvelé vylepšenie oproti dobe, keď ste museli namontovať samostatnú skrinku s jednotkou CUI na stenu vedľa čerpadla. MAGNA3 komunikuje prostredníctvom bezdrôtového rádia, zatiaľ čo MAGNA3 E používa bluetooth. Znamená to, že MAGNA3 môžete rýchlo a jednoducho nastaviť prostredníctvom bezplatnej aplikácia Grundfos GO.

Čerpadlo MAGNA3 je tiež možné nastaviť výlučne cez displej čerpadla.

Začnite nastavením jazyka, dátumu a času.

Potom vyberte prevádzkový režim – predvolené továrne nastavenie je AUTOADAPT ako odporúčaný režim pre bežné 2-rúrové radiátorové sústavy.

Ak chcete pri nastavení pomoc, vyberte možnosť „prejsť na sprievodcu aplikáciou“ a pozrite si ilustrácie rôznych aplikácií v brožúrke. Výberom možnosti „automaticky“ sa čerpadlo nastaví do režimu AUTOADAPT Alebo si môžete zvoliť manuálne nastavenie pracovného bodu. Zadajte prietok a tlak, a nakoniec sa zobrazí súhrnný prehľad nastavenia.

Aplikácie vždy nájdete pod „asistencia“, ak potrebujete vybrať inú aplikáciu. Dôležité parametre si môžete pozrieť v menu „stav“. Ďalšie informácie nájdete v brožúre.

Pomocou Grundfos GO, môžete zabrániť zmene nastavenia čerpadla deaktiváciou menu nastavení. V prípade potreby sa dá menu znova ľahko aktivovať. Po skončení nastavenia môžete použiť Grundfos GO na vygenerovanie súhrnnej správy a odoslať ju zákazníkovi priamo z miesta.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná