Prevádzkové a riadiace režimy MAGNA3

Objavte rôzne prevádzkové a riadiace režimy, ktoré MAGNA3 ponúka a zistite, čo každý režim umožňuje.

Grundfos MAGNA3 je vybavená prevádzkovými, ako aj riadiacimi režimami. 

Ak chcete používať riadiace režimy, čerpadlo musí byť v normálnom prevádzkovom režime, čo je továrne nastavenie. Čerpadlo MAGNA3 má tiež tri dodatočné prevádzkové režimy: Stop, Minimum a Maximum. 

V normálnom prevádzkovom režime vám MAGNA3 poskytne široký rozsah možností tak, ako možno očakávať od špičkového elektronického obehového čerpadla.

Ale až inteligentné režimy AUTOADAPT a FLOWADAPT skutočne odlišujú čerpadlo MAGNA3 od konkurencie.

Všimnite si, že funkcia FLOWLIMIT sa dá použiť pri všetkých riadiacich režimoch MAGNA3.

Režim konštantnej krivky rozširuje funkčnosť čerpadla s konštantnými otáčkami nastavením presne na požadovaný pracovný bod a chodom na túto zvolenú konštantnú rýchlosť.

S MAGNA3 zmena z nuly na 100 % už nie je závislá len na osi tlaku, ale aj na osi prietoku. Vlastne to znamená, že daný model čerpadla MAGNA3 bude mať vyšší maximálny prietok ako predchádzajúce modely s rovnakou maximálnou dopravnou výškou.

Avšak variabilné otáčky čerpadla MAGNA3 vám umožnia využívať omnoho širší rozsah riadiacich algoritmov.

Riadiaci režim podľa konštantného tlaku je vhodný pre sústavy s premenlivým prietokom, s malými tlakovými stratami a pre otvorené sústavy, kde sú tlakové straty v potrubí podriadené statickej dopravnej výške.

V riadiacom režime podľa proporcionálneho tlaku, ktorý sa používa v uzatvorených obehových sústavách, čerpadlo nepretržite prispôsobuje svoj výkon premenlivým požiadavkám na prietok a tlak. MAGNA3 pozná svoje otáčky, spotrebu energie a prietok a vypočítava kde je skutočný pracovný bod QH na základe týchto údajov. Čerpadlo sa posúva po regulačnej krivke dopredu a dozadu meraním krútiaceho momentu a prispôsobovaním otáčok. Ak narazí na žiadny, alebo len malý odpor, sústava je otvorená a čerpadlo zvýši otáčky. Naopak, vysoký odpor znamená že, ventily sú zatvorené a čerpadlo zníži otáčky.

V režime AUTOADAPT, čo je nastavenie od výroby, čerpadlo neustále prispôsobuje svoju krivku proporcionálneho tlaku a automaticky nastavuje efektívnejšiu krivku, a to bez obmedzenia komfortu. Eliminuje tak potrebu manuálnych úprav nastavenia v 80 % inštalácií. V režime AUTOADAPT je predvolená krivka proporcionálneho tlaku nastavená na hodnote 55 % maximálneho výtlaku čerpadla.

Keď sa ventily začnú otvárať, pracovný bod sa pohybuje po tejto krivke, zvyšujú sa otáčky čerpadla, ako aj prietok. Ak systém dosiahne maximálnu krivku, pracovný bod bude postupovať ďalej po krivke a vytvorí novú krivku proporcionálneho tlaku na základe tohto nového pracovného bodu sústavy. Potom sa celý proces začne odznova.

Riadiaci režim FLOWADAPT kombinuje riadiaci režim AUTOADAPT a funkciu FLOWLIMIT.

Predvolené nastavenie limitu prietoku v riadiacom režime LOWADAPT je priesečník medzi krivkou proporcionálneho tlaku v režime AUTOADAPT a maximálnou krivkou. To umožňuje MAGNA3 zabezpečiť, že prietok nebude nikdy neprekročený, čím sa šetria náklady na obstaranie samostatného škrtiaceho ventilu.

V sústavách vykurovania, by mal byť prietok nominálnym pracovným bodom Q. Toto sa vypočíta konverziou tepelného výkonu sústavy na kilokalórie za hodinu pomocou prevodového koeficientu 0,86 a vydelením tohto čísla teplotným rozdielom (spádom) medzi prívodným potrubím a vratným potrubím.

Napríklad: Predstavte si nový bytový dom s plochou 10 000 m², so zadanou potrebou na 500 kilowattov, vyhrievaný modernými radiátormi s teplotným spádom 20 °C medzi prívodným potrubím a vratným potrubím.

Na vypočítanie nominálneho pracovného bodu čerpadla MAGNA3 a tým aj jeho prietokového limitu vynásobíte 500 kilowattov koeficientom 0,86 a vyjde vám skonvertovaná hodnota požadovaného tepla štyristo tridsať kilokalórií za hodinu. Delené dvadsiatimi dostanete nominálny prevádzkový bod v hodnote 21,5 m³ za hodinu, ktorý potom zadáte ako FLOWLIMIT čerpadla.

Riadiaci režim podľa konštantnej teploty sa používa v sústavách s premenlivým prietokom, ktoré vyžadujú konštantnú teplotu definovanú používateľom. Čerpadlo reguluje prietok a nie je potrebné žiadne vonkajšie regulovanie teploty, hoci je možné použiť aj externý snímač teploty ako vstup pre požadovanú hodnotu, ktorá sa líši od teploty nameranej lokálne čerpadlom. Tento režim ovládania je navrhnutý predovšetkým pre široké spektrum využitia v cirkulačných okruhoch teplej úžitkovej vody a jeho regulácia je teda zámerne pomalá.

Riadiaci režim podľa diferenčnej teploty zabezpečuje konštantný teplotný rozdiel (spád) vo vykurovacích a chladiacich sústavách. Čerpadlo bude udržiavať konštantnú diferenčnú teplotu medzi čerpadlom a externým snímačom.

Napokon tu máme režim riadenia podľa konštantného prietoku. 

Používa sa v sústavách, ktoré si vyžadujú konštantný prietok, nezávisle od tlakových strát, ako chladiče v chladiacich sústavách, vykurovacie alebo chladiace plochy.

MAGNA3 automaticky upravuje otáčky podľa meniaceho sa odporu sústavy, čím zabezpečuje nepretržitý konštantný prietok.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná