Inštalácia a spustenie prečerpávacej stanice SOLOLIFT2

Tento krátky modul vám poskytne rýchly prehľad o tom, ako nainštalovať a spustiť SOLOLIFT2.

Toto video vám poskytne rýchly prehľad o tom, ako nainštalovať jednotku Grundfos SOLOLIFT2. Skôr než začnete, uistite sa, že sú splnené všetky stavebné predpisy a požiadavky a máte všetky potrebné nástroje a vybavenie pripravené po ruke.

Najprv zistite, kde sa nachádza zásobník na odpad, ku ktorému by ste sa mali pripojiť. Skontrolujte, či je oblasť čistá a suchá a že na podlahe nie sú žiadne nečistoty. Skontrolujte, či je podlaha rovná. Zvoľte polohu Sololift2, WC a umývadla. Pri inštalovaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili jednotku alebo spojovacie potrubie.

Vyvíjajte len malú silu a nepoužívajte kladivo alebo ťažké nástroje, pretože môžu čerpadlo ľahko poškodiť alebo rozbiť. Užitočný tip pre montáž dielov s gumovými tesneniami. Použite trochu mydlovej vody, to vám pomôže. Nainštalujte odpadové potrubie z umývadla a zabezpečte sklon potrubia smerom nadol aspoň 1 %. Ak chcete pripojiť odpadové potrubie k prívodu, najprv odstráňte koncový uzáver.

Nožom vyrežte záslepku na uzávere. Znovu nasaďte uzáver na prívod a nainštalujte kryt prívodného potrubia. Ohybný kryt prívodného potrubia je možné otočiť a ohnúť do akejkoľvek požadovanej polohy a orientácie. Ak chcete nainštalovať menšie potrubie, použite redukciu. V prípade, že potrebujete nainštalovať väčšie potrubie, pomocou noža odstráňte zúžený koniec krytu.

Nakoniec zaistite kryt prívodného potrubia a odpadové potrubie svorkami. Potom riadne nainštalujte odtokové potrubie. Uistite sa, že používate správne ohyby s potrebným spádom a pripojte potrubie k zásobníku na odpad. Jednotka SoloLift2 umožňuje umiestniť vývod buď na bočnú stranu jednotky alebo na jej vrchnú stranu, aby vyhovoval potrebám vašej inštalácie.

Nezabudnite zakryť koncovkou otvor, ktorý nepotrebujete. Pripojte prepojovací výstupné koleno. Potom pripojte odtokové potrubie. Ak chcete nainštalovať menšie odtokové potrubie, použite redukciu. Ak používate väčšie potrubie, odrežte flexibilnú gumovú koncovku, aby ste zväčšili vnútorný priemer.

Odporúča sa pridať odtok na odvedenie vody z odtokového potrubia pre potreby údržby. Nezabudnite ho zakryť koncovkou. Jednotku pripevnite k podlahe pomocou dodaného príslušenstva pre upevnenie. Jednoducho ich nasaďte na obe strany jednotky. Potom zaskrutkujte. Teraz pripojte toaletu.

V montážnej príručke nájdete viac informácií o požadovanej vzdialenosti od steny. Pretiahnite kryt výpustu cez vypúšťacie potrubie toalety a zaistite ho. Upevnite toaletu k podlahe. V tomto bode je potrebné pripojiť zdroj napájania elektrickou energiou kvalifikovaným odborníkom podľa miestnych predpisov.

Nalepte pripomenutia pre používateľa vo vnútri veka na viditeľné miesto. A hotovo! Podrobnejší opis nájdete v inštalačnom manuáli Sololift2.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná