Tajomstvo podzemnej vody - Nezmizne niekam?

Nadmerné využívanie našich zdrojov podzemnej vody je veľkým problémom, pričom sa vo veľkom používa na zavlažovanie a len sa opätovne odparí. Aj zmena klímy ovplyvňuje dostupnosť podzemných vôd. Vypočujte si, čo hovorí profesor Anders Vest Christiansen o hrozbách, ktorým čelia zásoby podzemnej vody.

Podzemná voda je veľmi užitočný zdroj.  

Pri správnom zaobchádzaní udržateľne poskytuje čistú vodu.  

Ak nebudeme opatrní, riskujeme vyčerpanie alebo znehodnotenie zdroja podzemnej vody.  

To môže mať vážne dôsledky.  

Podzemná voda sa dopĺňa zo zrážok presakujúcich vrstvami pôdy.  Dopĺňanie závisí od mnohých faktorov,  ale hlavnými sú objem a trvanie zrážok.  

Znamená to, že počas daždivých období  sa akvifer dopĺňa a hladina podzemnej vody stúpa.  

Podobne v období sucha hladina podzemnej vody klesá.  Odčerpávanie má na túto rovnováhu vplyv,  ale vo väčšine sveta je možnosťpre udržateľné využívanie podzemných vôd.  

Rovnica je jednoduchá: Ak odčerpáme viac vody, ako sa doplní,  hladina podzemnej vody klesne a akvifer sa vyčerpá.  

Neustále odčerpávanie nakoniec odvodní akýkoľvek akvifer.  Podzemné vodu využívame hlavne ako pitnú vodu a na zavlažovanie.  V mnohých krajinách má zavlažovanie zďaleka najväčší podiel na spotrebe.  

Alternatívou podzemnej vody je povrchová voda z riek, jazier a priehrad.  

Zrážky v nich však neprešli čistením  ani filtrovaním cez pôdne vrstvy v zemi.  

V niektorých suchých oblastiach trvá odčerpávanie podzemnej vody už roky,  čo vedie k výraznému poklesu hladiny podzemnej vody.  Dôsledkom nie je len to, musíme vodu čerpať z väčšej hĺbky,  ale môže dôjsť aj k zosuvom pôdy kvôli zníženému podpornému tlaku  vody medzi zrnkami pôdy.  

Riešenie vyčerpania podzemných vôd môže mať mnoho foriem.  Najjednoduchšie je čerpať menej vody.  

Často existujú aj iné riešenia, ako napr. rozloženie zaťaženia akviferu  vybudovaním ďalších studní rozložených na väčšej ploche.  

Ďalší parameter, s ktorým sa dá pracovať, je dopĺňanie podzemných vôd.  

V prírode vodu dopĺňajú zrážky.  Zrážky však môžu byť v priebehu roka veľmi nepravidelné,  so suchými a daždivými obdobiami.  

V daždivých obdobiach odteká veľa prebytočnej vody priamo z povrchu  do riek a späť do oceánu.  

Nedávno sa uskutočnilo niekoľko pokusov,  pri ktorých sa prebytočná dažďová voda zachytávala v nádržiach,  čím sa jej umožní znovu preniknúť do pôdy a doplniť akvifer.  

Voda sa zhromažďuje v obdobiach dažďov a v období sucha je možné ju znova použiť.  

Podzemná voda je stále tam. 

Neustále sa dopĺňa zo zrážok.  

Ak odoberáme menej vody ako sa doplní,  podzemná voda ostáva bezpečný a udržateľný zdroj  pitnej vody a vody na zavlažovanie.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná