Základy zrážok

Zistite, čo je základom zrážok a ako vznikajú

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná