Zdroj

1 - Pri nízkom tlaku vody, môže napustenie vane trvať až 30 minút. S domácou vodárňou napustenie trvá iba 10 minút. Pri tlaku vody vo vodovodnej batérii 3 bar naplníte vaňu s 300 l objemom za 10 min. To znamená, že prietok je 1800 l/h. Koeficient Kv (l/h pri 1 bare) vodovodného batérie je 1040 l/h. (1040 l/h = 1800 l/h / sqrt (3 bar/ 1bar)). Pokiaľ by tlak na batérii klesol na 0,3 baru, mali by sme prietok 570 l/h, čo znamená, že naplnenie vane bude trvať dlhšie než 30 minút (570 l/h = 1040 l/h * sqrt (0,3 bar / 1 bar)).

Zdroj: Grundfos DBS interný výpočet špecialistami na zvyšovanie tlaku

 

2 - Čakanie na teplú vodu môže viesť k tomu, že trojčlenná domácnosť za rok vyplytvá až 16 000 litrov vody, čo zodpovedá množstvu napustení 66 vaní.

Zdroj:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

3 - Počas jedného roku po inštalácii cirkulačného čerpadla GRUNDFOS COMFORT PM môže priemerná domácnosť ušetriť zhruba 16 000 litrov vody - čo je približne 66 vaní vody.

Zdroj:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

4 - V priemere päťkrát denne čaká človek 20 sekúnd, než začne tiecť teplá voda z batérie. To znamená, že každý deň odtečie do kanalizácie až 10 litrov vody.

Zdroj: 

Počet okamihov denne, keď človek čaká na ohriatu vodu z batérie, sa odhaduje na 5.

https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf 

5 - V priemernej trojčlennej domácnosti to môže znamenať až 16 000 litrov vody ročne.

Zdroj:

https://www.grundfos.com/legal/sources/domestic-building-services

6 – Domácnosti môžu ušetriť až 40 % spotreby energie (spotrebovanej na posilnenie tlaku vody), pokiaľ namiesto tradičných čerpadiel zvolia účinnú modernú domácu vodáreň.

Zdroj: Špecialista Grundfos na posilnenie tlaku vody

7 – Ohrev vody a vykurovanie domu predstavuje 77,9 %* jeho celkovej spotreby energie.

Zdroj:

EC Europa https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households