Žiadosť týkajúca sa servisu


Nahlásiť problému so servisom

Vyplňte tento formulár, ktorým nahlásite problémy súvisiace so servisom spoločnosti Grundfos, napr. servisnú cenu, chýbajúcu správu alebo čas opravy. Upozorňujeme, že prostredníctvom tohto formulára nie je možné požiadať o reklamácii na základe záruky, v takom prípade sa obráťte na obchod, v ktorom ste čerpadlo zakúpili.