ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส E-motor
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเพื่อความยั่งยืน

การรวมปั๊มน้ำ มอเตอร์  ตัวขับเคลื่อน (drive) และระบบควบคุมที่ประหยัดพลังงานเข้าไว้ในโซลูชันที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเอกสารทางวิชาการ!