รับกรณีศึกษา: น้ำในกระบวนการผลิตจาก Carlsberg จะถูกน้ำกลับมาใช้ซ้ำจากการบำบัดน้ำ

โรงเบียร์ Carlsberg ต้องการลดทอนการใช้น้ำให้ได้ 50% ภายในปี 2030 โครงการริเริ่มใหม่ ปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ (Zero Water Waste) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อมุ่งสู่การปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ร่วมกัน (Together Towards Zero) ของ Carlsberg ในโรงงานผลิตที่เมือง Fredericia ประเทศเดนมาร์ก Carlsberg ได้พัฒนาโรงบำบัด Total Water Management ร่วมกับที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่าง Grundfos โรงงานในสถานที่ตั้งได้ทำการบำบัดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่มาจากวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาดเป็นหลัก มีการทำให้น้ำบริสุทธิ์เพื่อให้ได้คุณภาพระดับน้ำดื่ม และส่งกลับไปยังโรงเบียร์เพื่อให้นำกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Water) โรงงานได้ทำการฟื้นสภาพน้ำและนำน้ำที่ใช้ซ้ำได้ถึง 90% ในกระบวนการผลิต

 

ดาวน์โหลดเรื่องราวกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์

กรอกฟอร์มด้านล่างและท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร