หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

หลักสูตร ECADEMY นี้จะแนะนำปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ SCALA1 การตั้งค่าสัญญาณเตือนและตัวเลือกโหมดประสิทธิภาพ และตัวเลือกการควบคุมด้วยแอป Grundfos GO Remote

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 20 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:03:21

ทำความเข้าใจกับปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน SCALA1

รับฟังการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน SCALA1 และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผงควบคุมของปั๊ม

00:03:11

ทำความเข้าใจถึงการตั้งค่าสัญญาณเตือนสำหรับปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน SCALA1

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์สัญญาณเตือน 3 รายการบนแผงควบคุมการทำงานและการตั้งค่าสัญญาณเตือนของปั๊ม

00:02:12

ทำความเข้าใจกับตัวเลือกโหมดประสิทธิภาพของปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน SCALA1

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกโหมดประสิทธิภาพของ SCALA1 ซึ่งใช้สำหรับปรับประสิทธิภาพการดูดน้ำของปั๊ม

00:06:50

การใช้ Grundfos GO Remote เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก SCALA1

เรียนรู้วิธีการใช้แอป GO Remote ช่วยให้คุณเข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่งการทำงานของ SCALA1

ทดสอบความรู้

ตอบคำถามเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้