6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  4 of 6 พื้นฐาน

คุณสามารถเพิ่มอินพุทดิจิทัลภายนอกให้กับ SCALA1 ได้หรือไม่?

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปุ่มควบคุมบนเครือง?

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการรั่วไหลเล็กน้อยในระบบ?
A: SCALA1 จะเริ่มและหยุดการทำงานเป็นระยะๆ และส่งสัญญาณเตือนสภาวะหมุนวนหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง
Correct
Q: อะไรคือลักษณะเฉพาะของประเภทการสับเปลี่ยนในระบบปั๊มคู่?
A: เมื่อคุณเลือกวิธีที่คุณต้องการให้ปั๊ม SCALA1 ทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันทำงาน
Correct
Q: โหมดใดเป็นตำแหน่งเริ่มต้นในตัวเลือกโหมดประสิทธิภาพ?
A: เมื่อสูบน้ำจากถังบนดาดฟ้า
Correct
Q: คุณสามารถเพิ่มอินพุทดิจิทัลภายนอกให้กับ SCALA1 ได้หรือไม่?
A: ได้
Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปุ่มควบคุมบนเครือง?
A: Grundfos Eye
Correct
Q: เมื่อไฟแสดงสถานะ Grundfos Eye เป็นสีเขียวคงที่หมายความว่าอย่างไร?
A: แปลว่าเครื่องเปิดอยู่ แต่มอเตอร์ไม่ทำงาน