6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 พื้นฐาน

คุณสามารถตั้งค่าระบบเพิ่มแรงดันคู่ที่ประกอบด้วยปั๊ม SCALA1 สองตัวโดยไม่มี GO Remote ได้หรือไม่?

คำถาม  2 of 6 พื้นฐาน

คุณสามารถเพิ่มอินพุทดิจิทัลภายนอกให้กับ SCALA1 ได้หรือไม่?

คำถาม  3 of 6 พื้นฐาน

มีสัญลักษณ์การแจ้งเตือนที่ด้านล่างของแผงควบคุมการทำงานกี่รายการ?

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

จะเกิดอะไรขึ้นหาก SCALA1 ตรวจพบว่าไม่มีแรงดันและไม่มีการไหลภายในห้านาทีหลังจากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ?

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: คุณสามารถตั้งค่าระบบเพิ่มแรงดันคู่ที่ประกอบด้วยปั๊ม SCALA1 สองตัวโดยไม่มี GO Remote ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้
Correct
Q: คุณสามารถเพิ่มอินพุทดิจิทัลภายนอกให้กับ SCALA1 ได้หรือไม่?
A: ได้
Correct
Q: มีสัญลักษณ์การแจ้งเตือนที่ด้านล่างของแผงควบคุมการทำงานกี่รายการ?
A: 3
Correct
Q: โหมดการทำงานเริ่มต้นของ SCALA1 คืออะไร?
A: โหมดการทำงาน/สแตนด์บาย
Correct
Q: การล่อน้ำในตัวมีประโยชน์เป็นพิเศษที่ใด?
A: เมื่อต้องการดึงน้ำขึ้นจากบ่อน้ำ
Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้นหาก SCALA1 ตรวจพบว่าไม่มีแรงดันและไม่มีการไหลภายในห้านาทีหลังจากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ?
A: มันจะเปิดสัญญาณเตือนการป้องกันการทำงานแบบไม่มีน้ำ (dry-running)