6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 6 พื้นฐาน

คุณสามารถเพิ่มอินพุทดิจิทัลภายนอกให้กับ SCALA1 ได้หรือไม่?

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

มีสัญลักษณ์การแจ้งเตือนที่ด้านล่างของแผงควบคุมการทำงานกี่รายการ?

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  79 - หลักสูตรการเพิ่มแรงดันด้วยปั๊มน้ำรุ่น SCALA1  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: เมื่อไฟแสดงสถานะ Grundfos Eye เป็นสีเขียวคงที่หมายความว่าอย่างไร?
A: แปลว่าเครื่องเปิดอยู่ แต่มอเตอร์ไม่ทำงาน
Correct
Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการรั่วไหลเล็กน้อยในระบบ?
A: SCALA1 จะเริ่มและหยุดการทำงานเป็นระยะๆ และส่งสัญญาณเตือนสภาวะหมุนวนหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง
Correct
Q: คุณสามารถเพิ่มอินพุทดิจิทัลภายนอกให้กับ SCALA1 ได้หรือไม่?
A: ได้
Correct
Q: อะไรคือลักษณะเฉพาะของประเภทการสับเปลี่ยนในระบบปั๊มคู่?
A: เมื่อคุณเลือกวิธีที่คุณต้องการให้ปั๊ม SCALA1 ทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันทำงาน
Correct
Q: มีสัญลักษณ์การแจ้งเตือนที่ด้านล่างของแผงควบคุมการทำงานกี่รายการ?
A: 3
Correct
Q: โหมดใดเป็นตำแหน่งเริ่มต้นในตัวเลือกโหมดประสิทธิภาพ?
A: เมื่อสูบน้ำจากถังบนดาดฟ้า