Distributed Pumping ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งระบบ HVAC ได้อย่างไร

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เพิ่มความรู้พื้นฐานและวิธีการติดตั้ง การทดสอบการใช้งานระบบ (commissioning) และการเชื่อมต่อระบบ HVAC ของคุณเข้ากับระบบจัดการอาคาร (Building Management System) คุณจะได้เรียนรู้ว่าโซลูชัน Distributed Pumping ของกรุนด์ฟอสช่วยให้กระบวนการนี้รวดเร็วขึ้นและง่ายกว่าการควบคุมและปรับสมดุลในระบบวาล์วควบคุม (control valve) มากเพียงใด

คุณรู้หรือไม่ว่า ระบบ HVAC ใช้พลังงานเฉลี่ย 30-40% ของการใช้พลังงานในอาคารสูง

ด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบ HVAC ที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ของอาคารสูงลงได้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและเพิ่มอากาศที่ดีให้พนักงานอีกด้วย

ในโมดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

  • การติดตั้ง การทดสอบการใช้งานระบบ และการบูรณาการระบบ HVAC ของคุณ เข้ากับระบบจัดการอาคาร (Building Management Systems) หรือ BMS และ
  • วิธีเพิ่มสมรรถนะให้กับกระบวนการนี้ รวมถึงทำให้รวดเร็วและง่ายขึ้น

การติดตั้ง การทดสอบการใช้งานระบบและการบูรณาการส่วนประกอบและ/หรือโซลูชันเข้ากับระบบ BMS เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเพิ่มระบบ HVAC เข้าไปในระบบปฏิบัติการและจัดการโดยตลอดจนเสร็จสิ้นให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม มักมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหากละเลยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน

เรามาดูหนึ่งในความท้าทายที่เราได้ระบุว่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้ นั่นคือ วิธีปรับปรุงการเสียเวลาไปกับการปรับสมดุลและกระบวนการทดสอบการใช้งานระบบ

หนึ่งในสาเหตุที่แท้จริงของความท้าทายนี้คือ วาล์วปรับสมดุลแรงดัน (balancing valves) ที่ติดตั้งไว้มากมายและหลากหลายชนิด ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลานานในกระบวนการปรับสมดุลและการทดสอบการใช้งานระบบ รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบจะทำงานไม่ได้สมดุลที่เหมาะสมด้วย ถ้าเป็นดังที่กล่าวมา ในที่สุด สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้สภาพอากาศและอากาศภายในอาคารย่ำแย่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของผู้พักอาศัย

อย่างไรก็ตาม Grundfos สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วย Distributed Pumping (ระบบปั๊มน้ำแบบกระจาย) ที่สามารถแทนที่วาล์วควบคุมการไหลและวาล์วปรับสมดุลแรงดันได้ รวมถึง Bypass valve และปั๊มทุติยภูมิ (secondary pumps)

ซึ่ง Distributed Pumping ระบบจะปรับสมดุลโดยอัตโนมัติโดยปั๊ม Grundfos ที่ติดตั้งไว้ทุกที่ที่มีวงจรผู้บริโภค (consumer loop) เช่น ที่ระบบส่งลม (air handler) หรือกล่องควบคุม VAV

สามารถผสานระบบควบคุมปั๊มปฐมภูมิเข้ากับระบบ BMS ของอาคารได้เต็มรูปแบบ นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังช่วยให้คุณสามารถลดความจำเป็นของปั๊มปฐมภูมิลงได้ถึง 50%

เราได้เห็นแล้วว่า Distributed Pumping ส่งผลให้ประหยัดเงินทุนและการดำเนินงานอย่างมหาศาล เนื่องจาก

  • ตั้งให้วาล์วควบคุมและวาล์วปรับสมดุลเป็นระบบสำรอง (redundant)
  • สามารถลดความต้องการใช้ปั๊มปฐมภูมิลงได้ถึงครึ่งหนึ่ง
  • ระบบปรับสมดุลได้เองในตัว จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการปรับสมดุลและกระบวนการทดสอบการใช้งานระบบ และด้วยเหตุนี้
  • สภาพอากาศและความสบายของผู้พักอาศัยในอาคารจึงได้ดีขึ้น

นี่เป็นข้อสรุปของโมดูลนี้ เกี่ยวกับโซลูชัน Distributed Pumping ของ Grundfos ว่าสามารถเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบ HVAC โดยการตั้งการทดสอบการใช้งานระบบให้เป็นระบบสำรองอย่างไร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 20 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง