ระบบ HVAC แบบโมดูลาร์ (modularised HVAC system) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอาคารได้อย่างไรบ้าง

ในโมดูลนี้ เราจะมาดูกันว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในขณะออกแบบ เลือกรุ่น และเลือกขนาดส่วนประกอบของระบบ HVAC รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาดหรือต่ำกว่ามาตรฐานได้อย่างไรบ้าง คุณจะได้เรียนรู้ว่าโซลูชันแบบโมดูลาร์ของ Grundfos ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลงถึง 50% จึงทำให้อาคารมีพื้้นที่ใช้สอยสูงสุดนั้นเป็นอย่างไร

คุณรู้หรือไม่ว่า 76% ของโครงการก่อสร้างใหม่ใช้งบประมาณเกิน

กว่า 25% และมี 60% ที่ล่าช้ากว่ากำหนดอย่างน้อย 10%

นี่เป็นข้อสรุปจากการบรรยายข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของมาเลเซียที่น่าท้อใจ ในการบรรยายชี้ให้เห็นถึงการใช้เวลาและต้นทุนในการดำเนินการมากเกินไปของโครงการก่อสร้าง จากข้อเท็จจริง 92%

ของโครงการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดใช้เวลาและงบประมาณเกินกว่าที่ประมาณการไว้

น่าเสียดายที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลกกำลังเผชิญกับประสิทธิภาพที่แย่ จึงนำไปสู่การล่าช้าและต้นทุนบานปลาย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของโครงการใดก็ตาม

ในโมดูลนี้ เราจะมาดูวิธีหลีกเลี่ยง

ความยุ่งยากในขณะออกแบบ คัดเลือก และกำหนดขนาดส่วนประกอบของระบบ HVAC รวมถึง

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะผิดพลาด หรือต่ำกว่ามาตรฐาน

กระบวนการออกแบบที่ไม่ยุ่งยากและง่ายดายของระบบ HVAC เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ดีเมื่อนำไปใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการ แบบร่าง และคุณลักษณะเฉพาะโดยละเอียดมักต้องพบปัญหาเรื่องมีเวลาไม่พอ

ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้อาจส่งผลให้วัสดุหรือการออกแบบเสนอราคาผิดพลาดและไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ การกำหนดขนาดและการเลือกส่วนประกอบ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และการเสนอราคา รวมถึงการทำสัญญาของโครงการ HVAC

แต่ก่อนอื่น เรามาพูดถึงความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราได้ระบุว่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้ – มีพื้นที่จำกัดสำหรับการติดตั้ง

บ่อยครั้งที่ต้องทำการติดตั้งเชิงเทคนิคในห้องปฏิบัติการทางเทคนิค

ที่มีขนาดเล็กเกินไปซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการดำเนินการในส่วนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา และทำให้การดำเนินการให้บริการที่ไซต์งานยุ่งยาก ในทางกลับกัน หากใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทางเทคนิคมากเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของอาคารลดลง กล่าวคือ การใช้พื้นที่บางส่วนเป็นห้องควบคุมของโรงงาน เท่ากับเสียพื้นที่ใช้สอยส่วนนั้นที่สามารถปล่อยเช่าเพื่อหารายได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การบรรลุความคาดหวังที่สูงของนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้อาคาร และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคสามารถสำเร็จได้ง่ายขึ้น ด้วยโซลูชัน HVAC แบบสร้างชิ้นส่วนไว้ก่อนแล้วมาประกอบทีหลัง

ระบบ Grundfos Modular HVAC ช่วยเพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบ HVAC ของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์เชิงเทคนิคมากมาย ได้แก่:

  • ลดพื้นที่ของระบบ HVAC แน่ใจได้ว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยสูงสุด
  • เพิ่มสมรรถนะของระบบ HVAC เพราะระบบโมดูลาร์ของ Grundfos เป็นแบบประกอบล่วงหน้า ผ่านการทดสอบ และการใช้งานระบบจากโรงงานแล้ว
  • ลดเวลาในการเลือกรุ่นและกำหนดขนาดของส่วนประกอบแยกชิ้น
  • ลดความซับซ้อนด้วย Grundfos เป็นผู้ให้บริการครบวงจรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณ
  • รับประกันคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการทํางานด้วยส่วนประกอบที่ผ่านการทดสอบจากโรงงาน

จากข้อเท็จจริง โครงสร้างแบบโมดูลาร์และแบบสร้างชิ้นส่วนไว้ก่อนแล้วมาประกอบทีหลังได้รับการพิจารณาให้เข้าข่ายอาคารสีเขียวซึ่งมีอัตราการใช้ประโยชน์วัสดุที่ดีกว่าการผลิตในโรงงาน

โซลูชันแบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบ HVAC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารได้ หากพิจารณาประโยชน์ในแง่ของการประหยัด

  • โซลูชันนี้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยลง 50% นั่นหมายถึงจะมีพื้นที่ใช้สอยสูงสุด รวมถึง
  • สามารถลดเศษวัสดุก่อสร้างได้ 2 ถึง 3% เพราะการผลิตชุดปฏิบัติการของระบบ HVAC ที่โรงงานมีประสิทธิภาพมากกว่าการประกอบที่ไซต์งานก่อสร้างมาก

นี่เป็นข้อสรุปของโมดูลเกี่ยวกับระบบ HVAC แบบโมดูลาร์ (modularised HVAC system) ว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้งานอาคารได้อย่างไรบ้าง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 20 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง