บทนำเกี่ยวกับการจ่ายสารเคมีเชิงกลและแบบดิจิทัลในการใช้งานในระบบของเทศบาลและอุตสาหกรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์มากมายของการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลสำหรับวัตถุประสงค์การจ่ายสารเคมีในทุกระดับของความซับซ้อน และวิธีการใช้ในระบบงานของเทศบาลและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในแง่อุตสาหกรรม คําจํากัดความของการจ่ายสารเคมี คือเมื่อมีการเพิ่มปริมาณสารเคมี เข้าในของเหลวในกระบวนการ ตรงกันข้ามกับการใช้โดสเดียว การจ่ายสารคือ การจ่ายสารเคมีหลายโดส ในระยะเวลาและความถี่ที่กำหนดในหนึ่งวัน ในหลักสูตรนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงการจ่ายสารให้ละเอียดขึ้น ทําไมการจ่ายสารจึงมีความสําคัญและ รูปแบบใหม่ของการจ่ายสารเคมี - ในแบบดิจิทัล นําประโยชน์ที่หลากหลายมาสู่ รูปแบบดั้งเดิมของการจ่ายสารได้อย่างไร

แต่ก่อนที่เราจะพิจารณาการจ่ายสารแบบดั้งเดิม และแบบดิจิทัล เรามาดูกันสักเล็กน้อยว่า การจ่ายสารใช้สำหรับอะไรได้บ้าง

การจ่ายสารนั้นใช้ในงานของ ทางเทศบาลและอุตสาหกรรม รวมถึงสาธารณูปโภคน้ำ, น้ําจากกระบวนการอุตสาหกรรม, การบําบัดน้ำและน้้ำเสีย และอาคารพาณิชย์

นอกจากนี้ยังใช้ ในกระบวนการที่รวมถึง การฆ่าเชื้อ การจ่ายสารเคมี และการกรอง

ลักษณะทั่วไปของกระบวนการ และการใช้งานเหล่านี้ คือน้ำจะต้องได้รับการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษา ระดับคุณภาพไว้ และนี่คือที่มาของการจ่ายสารเคมี ดังนั้น เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้ว ก็สามารถเติมสารเคมี เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ต้องการ

แต่เดิมนั้น การจัดการกับกรณีแบบนี้คือ การเพิ่มสารเคมีเข้าไปในกระบวนการ เมื่อมีความจำเป็น ซึ่งโดยทั่วไปจะยึดตาม ทริกเกอร์เปิด/ปิดอย่างง่าย ๆ เมื่อปั๊มได้รับสัญญาณ มันจะปั๊มสารเคมีในปริมาณคงที่ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีการนี้เป็นแนวทางทั่วไป สําหรับการจ่ายสารเคมีเชิงกล และถึงแม้มันจะมีประโยชน์ แต่ก็มีความท้าทายบางอย่างเช่นกัน

ข้อเสียที่สำคัญอย่างหนึ่งของ การจ่ายสารเชิงกลเมื่อมีการติดตั้ง โดยไม่มีตัวแปลงความถี่ที่มีราคาแพง คือการไม่สามารถส่งกระแสแบบไดนามิก ที่เปลี่ยนแปลงได้ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ในการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มต้นทุนการดําเนินงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสิ้นเปลืองสารเคมีอีกด้วย โชคดีที่มีทางออกสำหรับกรณีเช่นนี้: การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล

ปั๊มจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลจาก Grundfos มีอัตราส่วนการเทิร์นดาวน์ (Turn Down Ratio) สูง ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานปั๊มได้หลากหลาย ประเภทการใช้งานโดยมีตัวแปรปั๊มน้อยกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถตั้งค่าปั๊มได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการ งานอื่น ๆ ที่มีอัตราการไหลที่ต้องการต่างกัน และจึงให้การไหลแบบไดนามิก ตามความต้องการที่กําหนด การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลทำให้ กระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ปั๊มจ่ายสารเคมีอัจฉริยะคือ คําตอบที่เหมาะสําหรับวัตถุประสงค์การจ่ายสาร ในทุกระดับความซับซ้อน และให้ความแม่นยำ กระบวนการจ่ายสารที่วางใจได้และคุ้มค่า ลองมาดูกันว่าการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล สามารถรับมือกับความท้าทาย และให้โอกาสและประโยชน์ใหม่ ๆ แก่ผู้ใช้ได้อย่างไร

ลำดับแรก การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลมี ความแม่นยำในการจ่ายสารมากกว่า การจ่ายสารด้วยเครื่องจักรกล ความแม่นยำที่ได้จะสูงมาก ไม่ว่าเราจะต้องรับมือกับปริมาณการจ่ายสารที่มาก หรือน้อยเพียงใด วิธีนี้จะช่วยลดปริมาณการสิ้นเปลืองสารเคมีลงอย่างมาก เนื่องจากสามารถตวงวัดการจ่ายสารได้ เกือบจะสมบูรณ์แบบ

ประการที่สอง การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลหมายความว่า ไม่มีความจำเป็นต้องปรับแก้ระยะช่วงชัก (stroke length) ซึ่งไม่เพียงทำให้เกิด ความแม่นยําในการจ่ายสารมากยิ่งขึ้น แต่ยังหมายความว่า จะไม่มีผลต่อความสามารถในการดูด ซึ่งนำเรามาสู่จุดต่อไป

ในการจ่ายสารเชิงกล การลดระยะช่วงชัก (stroke length) มีผลในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูด: ยิ่งระยะช่วงชักสั้นเท่าไหร่ ความสามารถในการดูดก็ลดน้อยลงเท่านั้น ซึ่งนําไปสู่ปัญหากับของเหลวที่มีความหนืด ความสูงในการดูดและ ปัญหาในการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการควบคุมภายในของความเร็วช่วงชัก (stroke) นํามาใช้ในการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล การจ่ายสารจึงสามารถทำงานได้ที่อัตราต่อเนื่องที่ราบลื่น และทําให้การปรับแก้ระยะช่วงชัก (stroke length) ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจึง ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

อีกปัญหาหนึ่งที่ถูกกําจัดตั้งแต่ มีการใช้การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล คือความเสี่ยงของการเกิดแอร์ล็อค กล่าวสั้น ๆ คือ แอร์ล็อคเกิดขึ้นเมื่อหัวสูบจ่ายถูกเติมด้วยก๊าซ ที่หดตัวและขยายตามการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรม ซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดการกระจัดกระจาย ของของเหลวใด ๆ ในกระบวนการการจ่ายสารเชิงกล ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา กับของเหลวที่ไม่มีก๊าซ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์

นอกจากนี้ยังอาจทำให้ระบบหยุดทำงาน เพื่อล่อน้ำที่ปั๊ม อย่างไรก็ตาม โชคดีที่มีการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล และการจัดการของเหลวจำกัดก๊าซที่ยอดเยี่ยม ซึ่งนี่ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

ข้อดีอีกข้อของการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล คือต้นทุนในการติดตั้งที่ต่ำ เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบ เช่น ตัวป้องกันการกระเพื่อม และเครื่องวัดการไหลจะลดลง ซึ่งทำให้การดูแลและการบำรุงรักษามีต้นทุนที่ถูกลงด้วย

และสุดท้าย ความน่าเชื่อถือ และการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล ทำได้ดีมากในเรื่องความน่าเชื่อถือ

โดยธรรมชาติแล้ว ความน่าเชื่อถือในระดับสูงนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึง การทำงานที่ราบลื่นและไร้ปัญหา ซึ่งทำให้การดูแลและการบํารุงรักษาลดน้อยลง

ตอนนี้เราได้ทราบถึงข้อดี ของการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลแล้ว มาสรุปกัน: การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล ให้ความแม่นยำในระดับที่สูงกว่า ส่งผลให้ทั้งของเสียจากสารเคมี และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง 

ระบบการจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัล กำหนดความเร็วช่วงชัก (stroke) ทําให้การปรับระยะช่วงชัก (stroke length) และความถี่ของช่วงชัก (stroke frequency) ไม่มีความจำเป็น การติดตั้งมีราคาถูกลง เนื่องจากมีส่วนประกอบที่น้อยกว่า และสุดท้าย การจ่ายสารเคมีแบบดิจิทัลทำงานอย่างไร้ที่ติ ทั้งในอัตราที่ต่ำและสูง

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง