6 คำถาม ขั้นสูง

การทดสอบ ECADEMY

27 - หลักสูตรระบบหม้อไอน้ำ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  4 of 6 ขั้นสูง

ระยะเวลาคืนทุนที่ได้จากการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์ในระบบหม้อไอน้ำใช้เวลานานเท่าใด

คำถาม  6 of 6 ขั้นสูง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  27 - หลักสูตรระบบหม้อไอน้ำ

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  27 - หลักสูตรระบบหม้อไอน้ำ test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: วัตถุประสงค์ของคอนเดนเซอร์ (Condenser) คืออะไร
A: เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฟองไอน้ำตกค้างอยู่ในในคอนเดนเสท (Condensate) เมื่อกลับไปที่ตัวหม้อไอน้ำ
Correct
Q: อีโคโนไมเซอร์ทำงานอย่างไร
A: ในอีโคโนไมเซอร์ แก๊สเผาไหม้ที่เย็นจะถูกส่งผ่านเครือข่ายท่อพร้อมกับน้ำร้อน ซึ่งถ่ายเทความร้อนจากน้ำไปยังแก๊สเผาไหม้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น
Correct
Q: การเกิด Cavitation ในเครื่องปั๊มน้ำนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด
A: การเกิด Cavitationนั้นเกิดขึ้นเมื่อแรงดันในใบพัดใบแรก หรือแรงดันในท่อตกลงไปต่ำกว่าแรงดันไอของน้ำ
Correct
Q: ระยะเวลาคืนทุนที่ได้จากการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์ในระบบหม้อไอน้ำใช้เวลานานเท่าใด
A: น้อยกว่าสองปี
Correct
Q: ทำไมการบำบัดสารเคมีให้กับน้ำที่เติมจึงเป็นสิ่งจำเป็น
A: เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำและน้ำจากการกลายเป็นกรดเมื่อเกิดความร้อน
Correct
Q: วัตถุประสงค์ของอีโคโนไมเซอร์คืออะไร
A: เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานของแก๊สเผาไหม้ของหม้อไอน้ำและนำกลับมาใช้ซ้ำในส่วนอื่น ๆ ของระบบ