4 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

9 - BIM

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  4 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  3 of 4 พื้นฐาน

โมเดล BIM ได้รับการคาดการณ์ว่าสามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และพลังงานได้

คำถาม  4 of 4 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  9 - BIM

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  9 - BIM test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: BIM คืออะไร?
A: Buildings Information Modelling
Correct
Q: โครงการที่มีโมเดล BIM ขนาดใหญ่เกินไปจะส่งผลเชิงลบต่อขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง?
A: ปริมาณการประมวลผลที่ต้องการสามารถทำให้ระบบทำงานช้าลงได้
Correct
Q: โมเดล BIM ได้รับการคาดการณ์ว่าสามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และพลังงานได้
A: ระหว่าง 20% ถึง 30%
Correct
Q: ข้อมูลที่ไม่จำเป็นอะไรที่มักทำให้ BIM จุข้อมูลมากเกิน?
A: ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์