4 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  4 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 4 ปานกลาง

1 ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายของจุดจ่ายน้ำสาธารณะ?

คำถาม  4 of 4 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน

เหรียญตราที่ได้:

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน test this time

Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายของจุดจ่ายน้ำสาธารณะ?
A: ไม่มีการควบคุมด้านราคาที่เพียงพอ
Correct
Q: คุณทำความสะอาดโมดูลอัลตราฟิลเตรชั่นอย่างไร?
A: คุณใช้กระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นแบบย้อนกลับ
Correct
Q: Grundfos AQtap คืออะไร?
A: ตู้จำหน่ายน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
Correct
Q: Grundfos AQpure คืออะไร
A: ระบบบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์