4 คำถาม ปานกลาง

การทดสอบ ECADEMY

24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  4 questions and can be retaken at any time.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  4 of 4 ปานกลาง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  24 - ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชน test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: คุณทำความสะอาดโมดูลอัลตราฟิลเตรชั่นอย่างไร?
A: คุณใช้กระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นแบบย้อนกลับ
Correct
Q: Grundfos AQtap คืออะไร?
A: ตู้จำหน่ายน้ำอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์
Correct
Q: ข้อใดคือหนึ่งในประโยชน์หลักของระบบ WaterCard?
A: มีการเก็บรายรับผ่านการชำระเงินล่วงหน้า
Correct
Q: Grundfos AQpure คืออะไร
A: ระบบบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์