วิธียืดอายุการใช้งานของปั๊ม

ศึกษาข้อควรระวังที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มและมอเตอร์ได้

เมื่อมีการติดตั้ง ปั๊มไว้ใต้ดิน คุณต้องการให้ใช้งานได้นานที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ เนื่องจากการซ่อมแซมนั้น ไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก มีบางสิ่งบางอย่าง ที่ควรทราบไว้ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของปั๊ม และความยุ่งยากในบ่อน้ำ ภารกิจนี้จะแนะนำคุณถึงความท้าทาย บางเรื่องที่พบกันโดยทั่วไป ที่มักประสบกันในการใช้งานน้ำบาดาล และเสนอถึงทางออก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปั๊มของคุณจะทำงาน ได้ยาวนานที่สุดนานเท่าที่เป็นไปได้ ความท้าทายต่อไปนี้แสดงให้เห็น ถึงเหตุผลโดยทั่วไป ที่วงจรชีวิตของปั๊มถูกบั่นทอนลง ความท้าทายในด้านแหล่งจ่ายไฟ การระบายความร้อนให้มอเตอร์ไม่เพียงพอ ทราย ภาวะค้อนน้ำ (Water hammer) และการเกิด Cavitation ลองมาดูกันทีละอย่าง เพื่อหาวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้กัน แหล่งจ่ายไฟที่เสถียร สม่ำเสมอ เป็นความรับผิดชอบ ของหน่วยงานด้านพลังงาน (การไฟฟ้า) อย่างไรก็ตาม ไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสมอไป ในหลายพื้นที่ แหล่งจ่ายไฟมักผันผวน ซึ่งอาจสร้างปัญหาได้มากมาย ซึ่งรวมถึงภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟฟ้าตก เฟสไม่สมดุล และไฟมาไม่ครบเฟส ไม่มีอะไรที่คุณทำได้เพื่อหลีกเลี่ยง ความผันผวนในแหล่งจ่ายไฟ แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ โดยอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ จะปิดสวิทช์ตัดแหล่งจ่ายไฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานการณ์ตามที่อธิบายไว้ แตะที่ระดับวิกฤติ การทำงานเกินพิกัด (overload) อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง จุดการทำงาน (Duty Point) ของปั๊ม หรือจากการที่ปั๊มเสียหาย และสร้างความฝืดมากกว่า ตอนที่ปั๊มยังเป็นเครื่องใหม่ อุปกรณ์ป้องกันโอเวอร์โหลด ควรได้รับการติดตั้งไว้เสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก การทำงานเกินพิกัด ซึ่งนี่เป็นการป้องกัน ทั้งการทำงานเกินพิกัดเล็กน้อย เป็นเวลานานและการอุดตัน ทั้งหมดทันที ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ตอนนี้ มาดูกันว่า เมื่อมอเตอร์ระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอนั้น เป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือ ในการทำงานอย่างไร มอเตอร์จัดเป็นส่วนประกอบ ที่เปราะบางที่สุดในระบบปั๊ม และอุณหภูมิที่มากเกินไป จะทำลายเครื่องในที่สุด น้ำบาดาลจะทำให้มอเตอร์เย็นลง ในระหว่างการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึง การระบายความร้อนที่เพียงพอ จำเป็นต้องคำนึงถึงสองสิ่งคือ อุณหภูมิน้ำบาดาล ต้องไม่เกินกว่า พิกัดอุณหภูมิแวดล้อมมอเตอร์ ความเร็วการไหลผ่านมอเตอร์ ต้องอย่างน้อย ที่ 0.15 เมตรต่อวินาทีเสมอ ซึ่งยิ่งการไหลของน้ำยิ่งเร็ว การระบายความร้อนก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ หากอุณหภูมิน้ำที่แวดล้อมโดยรอบ สูงกว่าอุณหภูมิตามที่ ระบุบนมอเตอร์ คุณสามารถเพิ่ม ความเร็วน้ำไหลผ่านมอเตอร์ หรือลดกำลังการทำงานมอเตอร์ลง แต่ในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เกิด การไหลผ่านมอเตอร์ตามที่ต้องการ ทางเลือกก็คือการติดตั้ง ปลอกควบคุมการไหล (Flow Sleeve) ที่จะเพิ่มความเร็ว (Velocity) ของน้ำ ให้เป็นอย่างน้อยที่จุดต่ำสุดตามที่กำหนด ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟไม่ดีและโอเวอร์โหลด เป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามอเตอร์จะหยุดการทำงาน ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งอุณหภูมิมอเตอร์ที่สูงเกินไปจะ ลดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ได้อย่างมีนัยสำคัญ และสร้างความเสียหาย ท้ายที่สุดก็เป็นการทำลายมอเตอร์ ถัดมา ยังมีทราย ทรายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ การใช้งานน้ำใต้ดินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น หากปั๊มไม่ได้รับการปกป้องไว้ หากบ่อน้ำไม่ได้ถูกออกแบบและ พัฒนาอย่างถูกต้อง ตัวกรองทรายจะใช้ไม่ได้ผลและ ทรายจะเข้าไปในบ่ออย่างต่อเนื่อง และสร้างความเสียหายให้กับปั๊ม เมื่อเวลาผ่านไป ภาวะค้อนน้ำ(Water Hammer)เป็นอีกเหตุหนึ่ง ที่สร้างความเสียหายให้กับปั๊ม จะเกิดขึ้นเมื่อปั๊มหยุดการทำงานเร็วเกินไป และพลังงานที่เก็บไว้ในน้ำที่กำลังไหล ทำให้เกิดการหยุดชะงักในทันที ภาวะค้อนน้ำ สามารถบ่งชี้ได้จากเสียงที่ดัง คล้ายกับมีใครตีท่อน้ำอย่างแรง ซึ่งผลกระทบนี้จะสร้างความเสียหาย ให้กับทั้งตัวปั๊ม ท่อ และวาล์ว และต้องแก้ไขในทันที ทางหนึ่งในการรับมือกับปัญหา ก็คือติดตั้งปั๊มไว้ด้วยฟังก์ชันการทำงาน ซอฟสตาร์ทและซอฟต์สต็อป อีกวิธีหนึ่งคือการติดตั้ง ถังอากาศ (air buffer) ในเส้นท่อ เพื่อดูดซับพลังงานในน้ำ สุดท้าย คือ Cavitation ซึ่งมักเป็นผลที่ตามมาจาก การตกของระดับน้ำปกติก่อนสูบ และอุณหภูมิน้ำที่สูง เมื่อระดับน้ำลดลง แรงดันของทางเข้าจะลดลงไปด้วย และเมื่อรวมเข้ากับอัตราการไหลที่มากกว่า จุดการทำงานของปั๊ม อาจเป็นเหตุให้น้ำเดือด การก่อตัวและการสลายไปอย่างรวดเร็ว ของฟองอากาศในน้ำเดือด สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ให้แก่ปั๊มหากไม่ได้รับการดูแลที่รวดเร็วพอ หากคุณประสบปัญหาเรื่อง cavitation วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ก็คือ หย่อนปั๊มให้ลึกลงไปในบ่อมากขึ้น เพื่อฟื้นคืนแรงดันที่เพียงพอ หรือลดอัตราการไหล ดังนั้นคุณจึงเห็นว่า มีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้น ที่อาจจะส่งผลกระทบในทางลบ ให้แก่วงจรชีวิตของปั๊ม และมันคุ้มค่าที่จะคอยตรวจดู และดำเนินการในเชิงรุก หากคุณต้องการให้ปั๊มของคุณใช้งานได้นานขึ้น และลดการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 5
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง