การเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิให้สูงได้ผลดีที่สุด

เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิได้ผลดีที่สุดและวิธีทำให้ไม่ต้องใช้วาล์ว

ในงานภาคอุตสาหกรรม การทำให้มั่นใจได้ถึง อุณหภูมิในกระบวนการที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ วางใจได้ และท้ายสุดคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภารกิจนี้จะเป็นการแนะนำคร่าว ๆ ถึงการควบคุมอุณหภูมิ อธิบายถึงประโยชน์ของ การใช้ระบบให้เหมาะสมที่สุด และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับโซลูชั่นอัจฉริยะ แต่มาเริ่มกันก่อนที่ คำนิยามสั้น ๆ การควบคุมอุณหภูมิ ในงานภาคอุตสาหกรรมนั้น เกี่ยวเนื่องทั้งกับการควบคุม อุณหภูมิแวดล้อม ตัวอย่างเช่น อุโมงค์ระบายความร้อนในโรงฆ่าสัตว์ และการควบคุมอุณหภูมิ ในเรื่องจำเพาะต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การทำความร้อนให้กับนม ในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ การควบคุมอุณหภูมิ หมายรวมถึง การทำความร้อน การทำความเย็น และเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิลดลงถึงติดลบ 123 องศาเซลเซียส การวิเคราะห์ทั้งหมด ของระบบควบคุมอุณหภูมิ มีความคล้ายคลึงกัน ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ โดยในทุกกรณี ปั๊มเป็นเพียงองค์ประกอบ ที่อยู่ในระบบใหญ่ของตัวทำให้ควบแน่น (Condensator) Evaporators หน่วยทำความเย็น ท่อ วาล์ว และหอระบายความร้อน เพื่อทำให้ระบบดังกล่าวเหมาะสมที่สุด จำเป็นที่ต้องมองให้เหนือไปกว่าปั๊ม ในความเป็นจริง การศึกษาจากนานาประเทศ เผยให้เห็นว่า ในขณะที่ มุ่งเน้นไปที่ปั๊มเพียงอย่างเดียวนั้น สามารถทำให้มั่นใจได้ถึง การลดพลังงานได้สูงถึง 10% ส่วนการมุ่งความสนใจไปที่การใช้ระบบ ให้เหมาะสมที่สุด ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ที่ 30% การใช้ให้เหมาะสมที่สุดยังหมายถึง การใช้มุมมองระยะยาวด้วย ในการควบคุมอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน มีสัดส่วนเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ทุน ด้วยอัตราส่วน 20:1 ซึ่งหมายความว่าเมื่อมุ่งความสนใจ ไปที่ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานทั้งหมด ก็จะนำไปสู่การประหยัดลงได้อย่างดีเยี่ยม ในอนาคต ด้วยตระหนักถึงประเด็นนี้ การเลือกกลยุทธ์ การควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้อง จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปมีวิธีการสามวิธี ในการควบคุมระบบการทำความร้อน การทำความเย็น หรือระบบเครื่องทำความเย็น วิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่พบมากที่สุดก็คือ การใช้ปั๊มแบบความเร็วคงที่ พร้อมกับการหรี่วาล์ว (Throttling Valve) ปรับควบคุมปริมาณน้ำ ที่เข้าสู่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวาล์ว ก่อให้เกิดการสูญเสียแรงดันมากมาย เมื่อมันปิด และการสูญเสียแรงดัน มักเท่ากับการสิ้นเปลืองพลังงาน ยิ่งไปกว่านั้น ตัววาล์วเองนั้นทั้งก่อให้เกิดเสียงดัง และจำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นประจำ กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเพิ่มอินเวอร์เตอร์และเซ็นเซอร์ ที่คอยเฝ้าตรวจ และควบคุมค่าแรงดันที่แตกต่าง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงแรงดันสูงที่วาล์ว และทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันได้ ในขณะที่วิธีนี้เป็น การลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ระบบยังคงขึ้นอยู่กับวาล์วบังคับ เพื่อคอยควบคุมการไหลของน้ำไปยัง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีที่สาม ที่ Grundfos  เราได้แนะนำ การสร้างระบบที่ขับเคลื่อนตามความต้องการ ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยการติดตั้งปั๊มอัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ที่คอยวัดอุณหภูมิที่ด้านจ่าย และส่งสัญญาณไปยังปั๊ม ให้ปรับอัตราการไหลให้สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้วาล์วบังคับไม่มีความจำเป็น และมั่นใจได้ถึงการทำงานที่มี ประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา ไม่ว่าโหลดโปรไฟล์จะเป็นเช่นไรก็ตาม ดังนั้น เรามาสรุปกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ จำเป็นต้องมองให้เหนือไปกว่าเฉพาะแค่ปั๊ม และมุ่งเน้นไปที่ระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ถึง การใช้ระบบให้เหมาะสมที่สุด จำเป็นต้องมุ่งความสนใจ ไปที่ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานโดยรวม ไม่ใช่เพียงการลงทุนในทรัพย์สิน ประเภททุนเท่านั้น ด้วยการออกแบบระบบที่ขับเคลื่อน ตามความต้องการ คุณจะสามารถทำให้ระบบของคุณง่ายขึ้นได้ ตัดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาออก ลดเสียงรบกวน และเพิ่มประสิทธิภาพได้

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 30 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง