การตรวจสอบปั๊ม (pump audits) และโหลดโปรไฟล์

ค้นหาว่าการตรวจสอบปั๊ม (pump audits) สามารถช่วยคุณออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมได้อย่างไร

กระบวนการทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อาศัยการทำความร้อน การทำความเย็นหรือระบบเครื่องทำความเย็นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้หลายระบบ ออกแบบมาอย่างไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ค่าบำรุงรักษาแพง และเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมาก ซึ่งหนึ่งในผู้ร้ายตัวเอก ก็คือการใช้ปั๊มแบบความเร็วคงที่ และวาล์วควบคุม (regulating valves) ที่ไม่ได้นำเรื่องโหลดที่ผันแปร เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าในเวลา ที่มีความต้องการในการทำความเย็นต่ำ ยกตัวอย่างเช่น ในเวลากลางคืน ปั๊มก็ยังคงทำงานด้วยความเร็วเต็มที่ อีกนัยหนึ่ง มีความเป็นไปได้มาก ที่จะวินิจฉัยโหลดโปรไฟล์  (Load Profile) และการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการเฉพาะได้ ลองมาดูตัวอย่างเล็กน้อย จากระบบการทำความเย็น เพื่อให้เห็นถึงประเด็นกัน หากโหลดโปรไฟล์ของระบบทำความเย็น แสดงถึงอัตราการไหลที่สูงค่อนข้างต่อเนื่อง ดังนั้น การเปลี่ยนจากปั๊มที่ไม่ได้ควบคุม มาเป็นปั๊มที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับ ค่าความแตกต่างของแรงดัน จะลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ได้เกือบ 12% อย่างไรก็ตาม หากคุณสลับไปที่ ระบบที่ขับเคลื่อนตามความต้องการ (demand-driven system) เพื่อควบคุมอุณหภูมิ การประหยัดจะอยู่ที่ 36% ในทางกลับกัน หากโหลดโปรไฟล์ แสดงถึงอัตราการไหลที่ค่อนข้างต่ำ โดยมีช่วงสูงสุดไม่กี่ครั้งในช่วงเวลาหนึ่งวัน ระบบควบคุมค่าความแตกต่างของแรงดัน จะลดความสิ้นเปลืองพลังงาน ได้เกือบ 30% แต่ในกรณีนี้ ระบบควบคุมอุณหภูมิ จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ได้อย่างเด่นชัดถึง 72% การประหยัดแบบนี้ก่อให้เกิดการโต้แย้ง ที่น่าสนใจสำหรับการใช้ระบบให้คุ้มค่าสูงสุด แต่มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ทราบถึงโหลดโปรไฟล์ของปั๊มของตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ การตรวจวัดประสิทธิภาพของปั๊ม (pump audit) จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ที่เป็นได้ในการประหยัดของคุณได้ Pump audit มีพื้นฐานโดยทั่วไปคือ การตรวจวัดสมรรถนะของระบบของคุณ โดยอิงตามการตรวจวัดปั๊มที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ณ สถานที่ที่ใช้งาน ผู้ตรวจวัดประสิทธิภาพปั๊มใช้อุปกรณ์ขั้นสูง เพื่อทำการวัดค่าความแตกต่างของแรงดันและการใช้พลังงาน ตลอดจนอุณหภูมิน้ำ ความหนาแน่น และความหนืด ผลลัพธ์ของ pump audit จะเป็นรูปแบบรายงาน ที่เปรียบเทียบระบบปั๊มที่มีอยู่ในปัจจุบัน กับทางเลือกที่แนะนำ ตลอดจนข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน และกราฟที่แสดงภาพจุดคุ้มทุน สำหรับการลงทุนครั้งใหม่ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ pump audit จะให้ประโยชน์ทางการเงิน การดำเนินงานและด้านสิ่งแวดล้อม โดยประการแรก คุณจะสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงาน ทางธุรกิจให้ดีขึ้นได้ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ด้วยการประหยัด ที่เป็นไปได้ที่สูงถึงกว่า 70% ระยะเวลาคืนทุน จากการใช้ระบบปั๊มอย่างเหมาะสมที่สุด คือเพียงหนึ่งถึงห้าปีเท่านั้น ประการที่สอง คุณจะได้รับภาพรวม โดยสมบูรณ์และอย่างละเอียดถี่ถ้วน เกี่ยวกับระบบปั๊มทั้งหมด ซึ่งประเด็นนี้ทำให้คุณสามารถ คงระดับการผลิตของคุณ ได้อย่างราบรื่น ลดช่วงเวลาหยุดเครื่อง และวางแผนงานด้านการบำรุงรักษา ได้อย่างแม่นยำมาก ท้ายที่สุด คุณจะสามารถ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดยเฉลี่ย 30% ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านรักษ์โลก ให้กับธุรกิจของคุณ และช่วยให้คุณปฏิบัติได้สอดคล้อง ตามกฎระเบียบด้านพลังงานที่เข้มงวดได้ ดังนั้นในการสรุป ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ไม่ได้ควบคุม ที่ไม่ได้นำโหลดโปรไฟล์  เข้ามาคำนวณด้วย มีความเป็นไปได้มากสำหรับ การปรับแก้ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม การตรวจวัดประสิทธิภาพปั๊ม (pump audit) ทำให้คุณได้ภาพรวมของโหลดโปรไฟล์ และข้อเสนอแนะด้านการออกแบบที่เด่นชัด การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ นำไปสู่การประหยัดพลังงาน ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มสูงขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 30 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง