ภาพรวมทั้งหมดของอุปกรณ์เสริมแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดูภาพรวมทั้งหมดดังที่เราพาคุณชมผ่านอุปกรณ์เสริมหลายอย่างสำหรับโซลูชั่นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มากมาย

การใช้งานปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมากมายหลายแบบ ซึ่งทั้งหมดสามารถนำมาเพิ่มใช้งาน ในสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ตั้งแต่สวิตช์ป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้ง ไปจนถึงระบบเฝ้าสังเกตจากระยะไกล หัวข้อการเรียนรู้สั้น ๆ นี้จะพาคุณไปรู้จัก กับอุปกรณ์เสริมตั้งแต่ A ถึง Z ที่ Grundfos จะนำเสนอภายใต้หมวด ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ มาเริ่มกันเลย แรกสุด คือ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์ โดย DC เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ เจตนาใช้สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และฟังก์ชันหลักทำให้คุณ ตัดตอนการเชื่อมต่อพลังงานได้ ดังนั้นแผงจึงทำงานได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ทำการบำรุงรักษา นอกจากนี้ คุณสามารถ ใช้ DC เซอร์กิตเบรกเกอร์ กับแต่ละแถว (string) ในกลุ่ม (array) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้การบ่งชี้ จุดที่เกิดข้อผิดพลาดง่ายขึ้นมาก เนื่องจากคุณสามารถตัดการเชื่อมต่อ แต่ละแถวได้ เพื่อตรวจสอบการเดินสายหรือดูความเป็นไปได้อื่น ๆ ถัดมา คืออุปกรณ์ป้องกันไฟสูงเกินชั่วขณะ (Surge Arrester) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันหากมีฟ้าผ่าและ พายุฝนฟ้าคะนองในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นี้ไม่สามารถ ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าโดยตรงได้ ด้วยความสามารถในการป้องกันต่อ ปรากฏการณ์สภาพอากาศตามธรรมชาติ จึงช่วยยืดอายุของ ตัวอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (Renewable Solar Inverter) ขณะที่ในเวลาเดียวกัน ยังช่วยปกป้องแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังมีกล่องรวมสาย (Combiner Box) โดยกล่องรวมสาย มีหน้าที่คือการนำเอาต์พุต จากแถว (strings) โซลาร์หลาย ๆ ชุดมารวมกัน กล่องรวมสายมีรูปร่างหลายแบบแตกต่างกัน โดยมีแบบหนึ่งที่เป็นโซลูชั่นที่เรียบง่าย ที่นำสายต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน โดยตรงเข้ากับแถว (strings) ในแผง ขณะที่แบบอื่น ๆ มีความล้ำหน้ากว่า และมีฟิวส์รวมอยู่ด้วย สามารถตัดการเชื่อมต่อ DC ตลอดจนดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คืออุปกรณ์ป้องกันไฟสูงเกินชั่วขณะ (Surge Arrestor) เพื่อป้องกันกล่อง ตัวต่อไป คือ Sine-Wave filter โดย Sine-Wave filter มีไว้เฉพาะ สำหรับอินเวอร์เตอร์ภายนอก สำหรับไฟ AC 380 โวลต์หรือสูงกว่า ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งเนื่องจาก ใช้เพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เพราะอินเวอร์เตอร์ภายนอก ใช้หลักการทำงานแบบ Pulse Width Modulation เพื่อสร้างรูปแบบคลื่น sine-wave ที่สร้าง แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงมากในช่วงสั้น ๆ (spikes) ที่เป็นสาเหตุให้ฉนวนของมอเตอร์ไฟฟ้าแตกหัก ต้องขอขอบคุณต่อ Sine-Wave filter ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับมอเตอร์ ทำให้ระบบเครียด (stress) น้อยลงและ เสียงรบกวนก็ยังลดน้อยลงด้วย ถัดไป คือสวิตช์ป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้ง โดยเป็นสิ่งสำคัญที่ปั๊ม ต้องจุ่มอยู่ในน้ำเสมอ ซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้น จะมีความเสี่ยงสูง ที่ปั๊มจะเกิดความเสียหาย ปั๊มรุ่น SQFlex มีสวิตช์ป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้งอยู่ในตัว แต่สำหรับปั๊มรุ่น SP คุณจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ภายนอกเพื่อตรวจจับน้ำแห้ง หากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำแห้ง เราขอแนะนำให้ใช้สวิตช์ป้องกันการทำงานเมื่อ น้ำแห้งกับปั๊ม ด้วยการใช้สวิตช์ป้องกันการทำงานเมื่อน้ำแห้ง มาใช้กับปั๊มบาดาล ระบบของคุณจะสามารถตรวจจับได้ เมื่อน้ำแห้ง หรือเมื่อน้ำลดต่ำลงภายในบ่อน้ำบาดาล สำหรับปั๊มแบบสูบน้ำผิวดิน เราขอแนะนำ ให้ใช้สวิตช์แบบอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับน้ำในท่อ ถัดไป คือการป้องกันการกัดกร่อน (Galvanic) ที่ประกอบด้วยสังกะสีกันกร่อน (Zinc Anode) ซึ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อนในน้ำ นอกจากนี้ โลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) ขนาดเล็ก ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำทะเลสารคลอไรด์ในระดับสูงหรือน้ำกร่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ ควรมีการเปลี่ยนสังกะสีกันกร่อน (zinc anodes) เป็นระยะ ๆ ตัวถัดไป คือปลอกควบคุมการไหล (Flow Sleeve) โดยปลอกควบคุมการไหลนี้ จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีการระบายความร้อนให้กับมอเตอร์ ซึ่งปลอกควบคุมการไหลนี้เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อน้ำไหลเข้าสู่บ่อบาดาล เหนือจุดติดตั้งปั๊ม อาจมีทรายและเลนโคลนผ่านเข้า มาด้วยที่ทางเข้าของปั๊ม หากปราศจากปลอกควบคุมการไหลแล้ว ทรายและเลนโคลนก็จะเข้ามาในปั๊ม และก่อความเสียหายได้ ถัดไป คือกล่องควบคุมที่เรียกว่า CU 200 ซึ่งเป็นกล่องควบคุมสำหรับ ปั๊มน้ำรุ่น Grundfos SQFlex ที่ให้คุณเพิ่มสวิตช์ลูกลอยได้ เมื่อถังเก็บน้ำเต็ม สวิตช์ลูกลอยก็จะส่งสัญญาณไปยังกล่อง CU 200 เพื่อให้ปิดการทำงานปั๊ม ยังมีตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งคือ ชุดควบคุม IO 101 ซึ่งทำให้คุณสลับการทำงานของปั๊ม ระหว่างพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และไฟฟ้า AC ได้โดยอัตโนมัติ ชุดควบคุมทั้งสองแบบได้รับการออกแบบ โดยเฉพาะเพื่อการทำงานร่วมกับ SQFlex แต่อย่างไรก็ตาม IO 101 ยังทำงานร่วม กับปั๊ม CRFlex ได้ด้วย สุดท้าย คือโซลูชั่นการเฝ้า สังเกตการณ์จากระยะไกล และเนื่องจากการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ มักติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่ห่างไกล คุณจึงไม่อาจพึ่งพาให้มีคนอยู่ใกล้ ๆ เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ และตรวจสอบระบบได้ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นเฉพาะในการใช้ โซลูชั่นการเฝ้าสังเกตการณ์จากระยะไกล เช่นการจัดการจากระยะไกลนั่นคือ Grundfos Remote Management เพื่อเฝ้าสังเกตสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในการทำเช่นนี้ คุณจะได้รับข้อมูลที่ ชัดเจนในทันทีเกี่ยวกับการทำงาน ตลอดจนกราฟแสดงแนวโน้ม การแจ้งเตือน และคำเตือน ซึ่งทำให้คุณจัดการปัญหาใด ๆ ตลอดจนลดจำนวนการเข้าไป ทำการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยลง ดังกล่าวมานี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่เสนอโดย Grundfos ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ครบครัน เมื่อทำการเลือกอุปกรณ์เสริม สำหรับสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 18 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง