ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้เกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ และวิธีใช้และหาขนาดแผงโซลาร์ของคุณเองใน Grundfos Product Center

แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ ในหน่วยการเรียนรู้นี้ เราจะไปดูรายละเอียดกันที่ ประเภทต่าง ๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ว่าแผงเหล่านี้ทำงานอย่างไร และในตอนท้าย ดูว่าผู้ใช้ทำการเพิ่มและกำหนดขนาด แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยตนเองได้อย่างไร ในโปรแกรมการกำหนดเลือกขนาดของกรุนด์ฟอส ที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center กล่าวง่าย ๆ คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะดูดซับพลังงานจากสุริยรังสี เพื่อสร้างพลังงาน ซึ่งตามแบบฉบับทั่วไปแล้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยเซลล์ที่มีจำนวนระหว่าง 36 ถึง 72 เซลล์ โดยมีช่วงกำลังไฟตั้งแต่ 50 ถึง 300 วัตต์ มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่สองชนิดคือ แบบผลึกคริสตัลไลน์ (Crystalline) และแบบฟิล์มบาง (Thin Film) มาดูกันที่ความแตกต่างหลัก ๆ ของทั้งสองแบบกัน กล่าวโดยทั่วไป แบบคริสตัลไลน์เป็นรูปแบบ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่พบได้มากที่สุด แต่มีเกณฑ์กำหนดบางอย่างที่ทำให้ แบบฟิล์มบางเป็นโซลูชั่นที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น แบบฟิล์มบางมีประสิทธิภาพ มากกว่าในสภาวะที่มีเมฆมาก ตลอดจนในสภาวะที่ร้อน ส่วนแบบคริสตัลไลน์เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็น อย่างไรก็ตาม เรื่องประสิทธิภาพ ขนาด และความเป็นไปได้ เป็นความแตกต่างหลัก ๆ ของแผง ซึ่งโดยทั่วไป ระดับประสิทธิภาพของ แผงแบบคริสตัลไลน์อยู่ระหว่าง 13% ถึง 20% ส่วนแบบฟิล์มบางอยู่ที่ 6% ถึง 8% อีกแผงแบบคริสตัลไลน์ยังมีขนาดเล็กกว่ามาก ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่น่าพอใจ สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคริสตัลไลน์ ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่สองชนิด คือ โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline) และโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) แบบโมโนคริสตัลไลน์มีสีดำทึบ และใช้งานได้ดีกว่าในภาวะที่อุณหภูมิอุ่น โดยระดับประสิทธิภาพ ทำได้สูงถึง 20% ในทางกลับกัน โพลีคริสตัลไลน์ มีสีที่ผสมกันของสีน้ำเงินอ่อนและเข้ม และระดับประสิทธิภาพ ทำได้สูงถึง 17% อย่างไรก็ตาม แผงแบบนี้มีราคาถูกกว่า ในการผลิตและสูญเสียซิลิคอนน้อยกว่า ในระหว่างที่ทำการผลิต ตอนนี้ เราได้ชี้ให้เห็นถึง คุณลักษณะเฉพาะ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ แล้ว ในส่วนต่อไปของหัวข้อการเรียนรู้ เราจะไปเจาะให้ลึกขึ้น ในเรื่องคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ก่อนอื่น มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญ บางประการที่ควรทราบ ในระหว่างที่ทำการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งก็คือแรงดันไฟฟ้าที่ จุดกำลังไฟสูงสุดหรือ VMP ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ่ายกำลังไฟอย่างดีที่สุด จากนั้นยังมีกระแสไฟฟ้า ที่จุดกำลังไฟสูงสุดหรือ IMP คล้ายกันกับ VMP นี่คือ กระแสไฟในขณะที่เซลล์แสงอาทิตย์ จ่ายกำลังไฟได้ดีที่สุด ถัดไปคือ แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดหรือ VOC ซึ่งนี่เป็นแรงดันไฟฟ้า เมื่อไม่ได้ต่อสายไฟ สุดท้ายคือกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรหรือ ISC ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้า เมื่อสายไฟลัดวงจร เมื่อมีการเชื่อมต่อไฟฟ้า ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยทั่วไปเรามักใช้การเชื่อมต่อ แบบอนุกรมหรือแบบขนาน ซึ่งประเภทของการเชื่อมต่อเหล่านี้ยัง หมายถึงแถว (string) หรือกลุ่ม (Array) ตามชื่อ การเชื่อมต่อแบบอนุกรม (Serial Connection) เป็นชุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อ กันแบบอนุกรมหรือเป็นแถว แต่ละแผงในแถวที่จัดเรียง จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเป็นการช่วยให้เแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต โดยรวมสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการเชื่อมต่อ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 4 แผง ซึ่งแผงหนึ่ง มีเอาต์พุตที่ 37 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่ได้จาก แต่ละแผงในการต่อแบบอนุกรมแถวจะถูกเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว หมายความว่า การเชื่อมต่อแผงโซลาร์แถวนี้ ที่ประกอบด้วย 4 แผงสามารถ ให้แรงดันไฟฟ้าที่ 148 โวลต์ แถวที่ต่ออนุกรรมกันนี้ยังสามารถ เชื่อมต่อกันแบบขนานก็ได้ เพื่อนำเราไปสู่ การเชื่อมต่อประเภทที่สอง เพื่อให้การเชื่อมต่อแบบขนานทำงาน แต่ละแถวต้องมีแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟที่เท่ากัน เมื่อทำการเชื่อมต่อแถวในแบบขนาน แต่ละแถวจะเพิ่ม เอาต์พุตกระแสไฟฟ้าของกลุ่ม (array)โดยรวม ซึ่งหมายความว่าหากมี 4 แถว เชื่อมต่อกันแบบขนาน ด้วยเอาต์พุตกระแสไฟฟ้า 8 แอมป์ กระแสไฟเอาต์พุตทั้งหมด ที่ได้จะเป็น 32 แอมป์ ไม่ว่าคุณจะเลือกการผสมผสาน การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบใดก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณ ต้องมีการกำหนดขนาดและเชื่อมต่อ ตามคุณลักษณะจำเพาะ ของระบบไฟฟ้า มาพิจารณาให้ละเอียดยิ่งขึ้นกัน ในการใช้ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทั่วไปแนะนำให้ คุณจัดเตรียมแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า เท่าที่ทำได้ตั้งแต่การติดตั้ง โดยอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์ ในการทำเช่นนี้ คุณจะได้รับสมรรถนะที่สูงขึ้น และคุณสามารถเลือกใช้สายไฟที่เล็กกว่า การเดินสายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล คำถามหนึ่งที่พบบ่อยภายใน สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก็คือลูกค้าสามารถเพิ่ม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของตนเองได้หรือไม่ เพื่อใช้ในการกำหนดเลือกขนาด (sizing) ระบบของพวกเขาที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center คำตอบก็คือ ได้ ในส่วนสุดท้ายของการเรียนรู้นี้ เราจะแสดงให้คุณทราบว่ามันทำงานอย่างไร เมื่อทำการกำหนดเลือกขนาดปั๊มของคุณ ที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center คุณจะมีตัวเลือกให้เลือกโซลาร์โมดูล ของกรุนด์ฟอสที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณเอง ในโปรแกรมกำหนดขนาด ในการเพิ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณเอง ที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center ง่าย ๆ เพียงเริ่มกระบวนการกำหนดขนาด หาโซลาร์โมดูลและเลือกคำนวณ (Calculate) จากจุดนี้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉพาะ ตามที่คุณต้องการสร้าง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แน่ใจว่า คุณกดที่ช่องบันทึกและปิดด้วย OK เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ และคลิกที่ OK จากนั้นแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกเพิ่มลง ในโปรแกรมกำหนดขนาด นอกจากนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ระหว่าง แบรนด์ที่แตกต่างกันสองแบรนด์ หรือขนาดต่างๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยทำได้ง่าย ๆ เพียงเลือกโมดูล ที่คุณต้องการเปรียบเทียบด้วย ที่อยู่ในตัวเลือกที่สอง ในเมนูโซลาร์โมดูล ในการดูผลลัพธ์ คลิกที่ เริ่มการกำหนดเลือกขนาด (Start Sizing) ทั้งหมดนี้ครอบคลุมคุณลักษณะ จำเพาะหลัก ๆ ของแผงโซลาร์โมดูลแล้ว มาสรุปถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้กัน มีแผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่สองชนิดคือ แบบผลึกคริสตัลไลน์ (Crystalline) และแบบฟิล์มบาง (Thin Film) แบบคริสตัลไลน์ให้ประสิทธิภาพ ที่ระหว่าง 13% ถึง 20% ส่วนแบบฟิล์มบางอยู่ที่ 6% ถึง 8% การเชื่อมต่อแบบอนุกรม เป็นชุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เชื่อมต่อกันเป็นแถว (string) เรียงกันเป็นลำดับ ซึ่งคือเมื่อมีแถวมากกว่าหนึ่งแถว (string) ที่เชื่อมต่อกันแบบขนาน และท้ายที่สุด ตอนนี้คุณก็สามารถเพิ่ม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของตนเอง ที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center ได้ด้วยวิธีการ จับคู่คุณลักษณะเฉพาะในการกำหนดขนาด ไปตามความต้องการของคุณอย่างแน่นอน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 2
Completion time
Completion time: 18 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ขั้นสูง