วิธีเลือกขนาดและเลือกระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เข้าใจคำแนะแนวแบบเป็นขั้นตอนที่มีเนื้อหาครอบคลุม ซึ่งเราจะนำคุณไปผ่านขั้นต้อนการกำหนดขนาดและการเลือกปั๊มรุ่น SQflex ใน Grundfos Product Center

>> เมื่อทำการกำหนดขนาดการใช้งาน ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Grundfos เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดขนาดปั๊มตามงานที่ทำ และตามความต้องการเฉพาะตามที่ตั้งใจไว้ ในหัวข้อการเรียนรู้นี้ เราจะไปดูรายละเอียดกันที่ กระบวนการกำหนดขนาด SQFlex โดยอิงตามตัวอย่างสมมุติฐาน ที่ประกอบด้วยข้อมูลโปรไฟล์ข้อมูลจริง เราจะพาคุณผ่านคำแนะนำทีละขั้นตอน ของการกำหนดขนาด SQFlex ในโปรแกรมการกำหนดขนาดของ Grundfos ที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center ก่อนที่จะเริ่มกัน มาดูที่ข้อพิจารณาที่สำคัญ ที่ควรทำก่อนที่จะเริ่มกระบวนการกำหนดขนาด ประการแรก เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปั๊มแบบดั้งเดิม ไม่ใช่เป็นการเลือกปั๊มตรงไปตรงมา จากเอกสารข้อมูล เมื่อคุณกำลังทำงานกับ ระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลโดยรวมของวันนั้น ขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์ และอย่างที่เราทราบกัน มีชั่วโมงสำหรับการรับแสงอาทิตย์ ในช่วงฤดูร้อนมากกว่าในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่เดือนที่นำมาใช้อ้างอิงในการกำหนดขนาด ต้องกำหนดให้เป็นเดือนที่มีความต้องการน้ำ ถึงขั้นวิกฤติที่สุด ดังนั้น ลองจินตนาการว่า เรากำลังใช้ปั๊มซับเมิร์สในฟาร์มปศุสัตว์ และความตั้งใจของเราก็คือ เพื่อจัดสรรน้ำให้กับปศุสัตว์ โดยมีพารามิเตอร์ที่สำคัญบางอย่าง ที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้ทำการกำหนดขนาดได้เสร็จสมบูรณ์ อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งในการติดตั้ง การผลิตน้ำต่อวันที่ต้องการ และเฮดรวมทั้งหมด (Total Dynamic Head) ซึ่งเป็นผลรวมของการสูบยกน้ำให้เหนือพื้นดิน และระดับน้ำขณะสูบ ในตัวอย่างนี้ เรามีข้อมูลดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการของเราคือ ที่เมืองเซบีญ่า ประเทศสเปน อัตราการไหลต่อวันตามที่ต้องการคือ 10 ลูกบาศก์เมตร 2,650 US gallons เฮดรวมทั้งหมด (Total Dynamic Head) คือ 110 เมตร 360 ฟุต การสูบยกน้ำให้เหนือพื้นดินคือ 10 เมตร ระดับน้ำขณะสูบคือ 100 เมตร และประเภทของปั๊มก็คือปั๊มซับเมิร์ส ระบบสามารถบ่งชี้ได้ว่า ควรเป็นระบบ SQFlex หรือ RSI ซึ่งไม่มีความจำเป็น ที่ต้องกำหนดเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า อิงตามข้อมูลนี้ เรามีทุกสิ่งที่เราต้องการแล้ว เพื่อทำการกำหนดขนาดและเลือกระบบ ดังนั้น ไปที่เครื่องมือช่วยเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos Product Center และเริ่มกันเลย เมื่อคุณอยู่ที่หน้าจอหลัก คุณมีทางเลือกที่จะสร้างบัญชีของคุณเองฟรี ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของคุณเองได้ โดยอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ที่คุณได้ใส่ไว้แล้วอย่างรวดเร็ว เราแนะนำให้สร้างบัญชี แต่ให้เป็นไปตามความสมัครใจ และคุณสามารถดำเนินการต่อได้ โดยไม่ต้องทำเช่นนั้น ตอนนี้ คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มกระบวนการ ในการกำหนดขนาด เริ่มต้นที่การคลิกที่การกำหนดขนาด ตามการใช้งาน (Sizing by Application) หรือการกำหนดขนาดตามการใช้งานขั้นสูง (Advanced Sizing by Application) ในวิดีโอสาธิตนี้ เราจะพาคุณไปผ่านการกำหนดขนาดขั้นสูง จากจุดนั้น คุณจำเป็นต้องเลือกการใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้ง ระบบ และพารามิเตอร์สำคัญอีกหลายอย่าง เราจะเริ่มกันที่การเลือกระบบพลังงานทดแทน (Renewables Energy Systems) เนื่องจากการใช้งานของเราและการเปลี่ยน ตำแหน่งที่ตั้งเป็นเมืองเซบีญ่า ประเทศสเปน ตอนนี้คุณต้องเลือกระบบของคุณ และประเภทของการติดตั้ง ง่าย ๆ เพียงเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ให้เป็นประเภทระบบของคุณ เนื่องจากเราอ้างอิงการกำหนดขนาด ไว้ที่ปั๊มซับเมิร์ส เลือกตัวเลือกบ่อบาดาล (Borehole) ให้เป็นประเภทการติดตั้งของคุณ ถัดมา เราจะกรอกข้อมูลปริมาณน้ำต่อวัน ในกรณีนี้ เราได้บ่งชี้ไว้ว่าความต้องการ ในการใช้น้ำต่อวัน คือ 10 ลูกบาศก์เมตรหรือ  2,650 แกลลอน ในกรณีที่คุณไม่ทราบว่าปริมาณน้ำที่ต้องการ ในแต่ละวันเป็นเท่าไร กฎทั่วไปก็คืออัตราไหลคงที่ต่อชั่วโมง คูณด้วย 6 จากนั้น คุณต้องกรอกข้อมูลการสูบยกน้ำให้เหนือพื้นดิน และระดับน้ำขณะสูบ ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำบาดาล จะให้ข้อมูลนี้แก่คุณได้ ในตัวอย่างนี้ เราได้บ่งชี้ถึงค่าทั้งสองอย่าง เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็สามารถกรอกข้อมูลนี้ได้ง่าย ๆ คุณยังสามารถทำการคำนวณการสูญเสีย เนื่องจากความเสียดทานในระบบท่อที่เป็นไปได้ ซึ่งทั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการสูบยกน้ำ ให้เหนือพื้นดินของคุณนั้นสูง หรือหากคุณต้องสูบจ่ายน้ำในระยะทางไกล แต่ในกรณีนี้ เราจะปล่อยให้ว่างไว้ การตั้งค่าเดือนสำหรับการคำนวณนั้น มีความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องไปกับ จุดการทำงาน (Duty Point) ของคุณ ตัวอย่างเช่น สำหรับระบบชลประทาน ควรกำหนดให้เป็นเดือนที่มีการเติบโตสูงสุด สำหรับน้ำดื่ม คุณควรเลือกเดือน ที่สุริยรังสีนั้นอ่อนที่สุด กฎเกณฑ์ทั่วไปก็คือ หากคุณอยู่ในซีกโลกเหนือ ควรเป็นเดือนกรกฎาคม และหากคุณอยู่ในเขตซีกโลกใต้ ก็เป็นเดือนมกราคม จากตัวอย่าง เราอยู่ในเมืองเซบีญ่า เราจึงกำหนดให้เป็นเดือนกรกฎาคม ถัดมา คุณจำเป็นต้องเลือก ประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (solar module) ซึ่งคุณสามารถเลือกได้สองแบบหากต้องการ เพื่อเปรียบเทียบประเภทที่แตกต่างกันสองแบบ เราจะปล่อยให้เป็นรุ่นมาตรฐานในตัวอย่างนี้ แผงรุ่น GF 270 ตอนนี้ การตั้งค่าหลัก ๆ เข้าที่เข้าทางแล้ว และเราพร้อมที่จะดูผลลัพธ์ของการกำหนดขนาด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการปรับเปลี่ยน โครงการกำหนดขนาดของคุณต่อไป ลองตรวจสอบการตั้งค่าต่าง ๆ ที่มีในเมนูแบบดรอปดาวน์ทั้งหลาย ที่ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามโครงการของคุณ เมื่อจุดนำเข้าข้อมูลทั้งหมดถูกเลือกแล้ว ก็ถึงเวลาแล้วที่จะดูผลลัพธ์จากการกำหนดขนาด คลิกที่เริ่มการกำหนดขนาด (Start Sizing) ซึ่งที่นี่ คุณจะได้รับรายการผลลัพธ์การวัดขนาด คุณสามารถกดสลับไปมา เพื่อดูพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่นจำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การผลิตน้ำในแต่ละวันโดยเฉลี่ย และพลังงานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คุณยังได้รับภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะของปั๊ม ในระหว่างเดือนต่าง ๆ ของปี คลิกที่โซลูชั่นตามที่คุณพอใจ ซึ่งจะแสดงให้เห็น กราฟเส้นโค้งสมรรถนะโดยละเอียด ในขณะที่คุณยังสามารถเลื่อนผ่าน ดูคุณลักษณะจำเพาะต่าง ๆ ส่วนประกอบระบบและรายละเอียดอีกมาก สำหรับผลลัพธ์จากการกำหนดขนาดของคุณ ท้ายที่สุด คุณสามารถทำการสร้างรายงาน โดยการคลิกที่ Print/PDF ซึ่งจากจุดนี้ คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาตามที่ต้องการได้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ารายงานมีข้อมูล ที่ถูกต้องแม่นยำ ตามที่คุณต้องการแสดง โดยเราขอแนะนำให้คุณเลือก ผลลัพธ์การกำหนดขนาด และอุปกรณ์เสริมให้ที่น้อยที่สุด ตอนนี้ให้คลิกที่ สร้าง PDF (Generate PDF) เพื่อดูรายงาน ซึ่งแทบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้ว ที่คุณต้องการเพื่อกำหนดขนาด ระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ในเครื่องมือเลือกปั๊มน้ำออนไลน์ Grundfos คือตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ อัตราการไหลต่อวัน การสูบยกน้ำให้เหนือพื้นดิน และระดับน้ำขณะสูบ มันง่ายมาก ๆ ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง