6 คำถาม ขั้นสูง

การทดสอบ ECADEMY

30 - การทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  2 of 6 ขั้นสูง

ตามข้อกำหนดขององค์กร Europump ในระบบที่ควบคุมและออกแบบที่ดีกว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเท่าไร

คำถาม  3 of 6 ขั้นสูง

เมื่อเปลี่ยนจากปั๊มแบบความเร็วคงที่มาเป็นปั๊มแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้ มีระยะเวลาคืนทุนเท่าไรโดยประมาณ

คำถาม  4 of 6 ขั้นสูง

ต้องทำการบำรุงรักษาวาล์วป้อนในระบบหม้อไอน้ำธรรมดาบ่อยแค่ไหน

คำถาม  5 of 6 ขั้นสูง

สิ่งที่โรงงานผลิตถือว่าสำคัญมากเกี่ยวกับการล้างและการทำความสะอาดคืออะไร?

คำถาม  6 of 6 ขั้นสูง

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  30 - การทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  30 - การทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ข้อใดต่อไปนี้คือข้อดีของการทำงานที่มีขีดจำกัดด้านกำลัง
A: ใช้แรงดันและกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์
Correct
Q: ตามข้อกำหนดขององค์กร Europump ในระบบที่ควบคุมและออกแบบที่ดีกว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเท่าไร
A: 30%
Correct
Q: เมื่อเปลี่ยนจากปั๊มแบบความเร็วคงที่มาเป็นปั๊มแบบปรับความเร็วรอบมอเตอร์ได้ มีระยะเวลาคืนทุนเท่าไรโดยประมาณ
A: สองเดือน
Correct
Q: ต้องทำการบำรุงรักษาวาล์วป้อนในระบบหม้อไอน้ำธรรมดาบ่อยแค่ไหน
A: อย่างน้อยทุก 12 เดือน
Correct
Q: สิ่งที่โรงงานผลิตถือว่าสำคัญมากเกี่ยวกับการล้างและการทำความสะอาดคืออะไร?
A: ปั๊มมีขนาดกะทัดรัด
Correct
Q: สาระสำคัญของ 'ทัศนคติกระบวนความคิดใหม่ (new mind-set)' คืออะไร
A: ต่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเข้ากับปั๊มโดยตรง