ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำในบ้าน

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำแบบต่างๆ ในอาคารบ้านเรือน และสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน