วิธีเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากท่อเมนประปา

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากท่อเมนประปา และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะกับการใช้งาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน