วิธีการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มดันน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน