วิธีการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำจากแหล่งน้ำตื้น (shallow well)

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากแหล่งน้ำตื้น และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานงาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน