วิธีการเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำ

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำ และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน