วิธีการเลือกทรานส์เฟอร์ปั๊มที่เหมาะสม

เรียนรู้เกี่ยวกับทรานส์เฟอร์ปั๊ม และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 6
Completion time
Completion time: 25 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน