บทนำเกี่ยวกับหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานที่สุดซึ่งรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น อัตราการไหลและแรงดันน้ำ

เมื่อพูดถึงไฮดรอลิกในระบบปั๊มน้ำ เราต้องคำนึงถึงตัวแปรหลัก ๆ สามอย่างคือ

อัตราการไหล แรงดัน และพลังงานน้ำ หรือ Q, H และ P

ในบทนี้ เราจะ แนะนำคุณให้รู้จักกับตัวแปรพื้นฐานสามอย่างเหล่านี้ และต่างก็มีความสำคัญต่อกันอย่างไรบ้าง มาเริ่มกันเลย

อัตราการไหล (Q) โดยทั่วไปวัดเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m³/h) กล่าวง่าย ๆ ว่า อัตราการไหลนั้นอธิบายถึงปริมาณของน้ำ

ที่ปั๊มสูบจ่ายผ่านท่อในหนึ่งช่วงเวลาที่กำหนด นี่จึงเป็นเหตุผลที่วัดออกมาในหน่วย m³/h

แรงดันน้ำ (H) ของปั๊มคือความดันที่ปั๊มให้ได้ เป็นการอธิบายถึงความสูงที่ปั๊มสามารถสูบน้ำขึ้นไปได้

ดังนั้น ถ้าสมมติว่าแรงดันของปั๊มคือ 20 เมตร หมายความว่า ปั๊มสามารถสูบน้ำขึ้นไปบนอากาศได้ 20 เมตร สุดท้าย คือพลังงานน้ำ (P)

เป็นไปตามชื่อเรียก พลังงานน้ำนั้นหมายถึงกำลังและความเร็วที่น้ำเคลื่อนที่ โดยพลังงานน้ำนั้นวัดเป็นกิโลวัตต์

เนื่องจากพลังงานน้ำนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการไหล (Q) และ แรงดันน้ำ (H) ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

คุณจึงสามารถทำการวัดพลังงานน้ำได้โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ P = Q x H x c.

 ในการคำนวณนี้ c คือค่าคงที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊ม ระดับของแรงโน้มถ่วง และของเหลวที่คุณปั๊ม

โปรดจำไว้เสมอว่า ถ้าคุณเพิ่มอัตราการไหล หรือแรงดันน้ำเป็นสองเท่า

พลังงานน้ำของคุณก็จะเพิ่มขึ้นสองเท่าโดยอัตโนมัติเช่นกัน

และเมื่อคุณเพิ่มทั้งอัตราการไหลและแรงดันน้ำขึ้นสองเท่า

การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นไปสี่เท่า

ถึงตรงนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาแนะนำหลักการเกี่ยวกับไฮดรอลิกขั้นพื้นฐานของเราแล้ว

ขอบคุณสำหรับการติดตาม

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 8 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน