ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียความฝืดและการเกิดโพรง

ดูว่าการสูญเสียความฝืดและการเกิดโพรงนั้นสามารถทำให้ปั๊มของคุณเสียหายได้อย่างไรและเรียนรูถึง้วิธีลดแนวโน้มของปัญหาทั้งสองอย่าง 

เมื่อใดก็ตามที่คุณปั๊มน้ำผ่านทางท่อน้ำด้วยอัตราที่สูง จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียความฝืดและการเกิดโพรง

ในบทเรียนนี้ เราจะ แนะนำคุณเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ เราจะอธิบายว่าการสูญเสียความฝืดมีผลให้ประสิทธิภาพลดลงได้อย่างไร การเกิดโพรงสร้างความเสียหายให้กับ

ระบบท่อและปั๊มได้อย่างไร และที่สำคัญไม่แพ้กัน คือคุณสามารถลดความเสี่ยงทั้งสองอย่างได้อย่างไรบ้าง มาเริ่มกันที่การสูญเสียความฝืด

พูดง่าย ๆ การสูญเสียความฝืดหมายถึง การสูญเสียแรงดันโดยของเหลว ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทบกัน ระหว่างของเหลวที่กำลังไหลอยู่

กับสิ่งที่ปิดล้อมในขณะที่ของเหลวกำลังเคลื่อนที่ ในขณะที่คุณส่งจ่ายน้ำ ในระบบปั๊มน้ำ จะเป็นการสร้างการเสียดทานระหว่าง

พื้นผิวที่น้ำนั้นสัมผัสอยู่ ซึ่งท้ายที่สุด ก็นำไปสู่ การสูญเสียพลังงานและแรงดัน ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพ ตลอดทั่วทั้งระบบของคุณ

ไม่มีส่วนใดในระบบของคุณ ที่จะไม่เกิดการสูญเสียความฝืด - ที่เกิดขึ้นได้ในท่อ ข้อฉาก และวาล์ว แล้วคุณจะรู้ระดับ

การสูญเสียความฝืดในระบบของคุณได้อย่างไร เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง: อัตราการไหลในระบบ

ความหนืดของของเหลว เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของท่อ- ถ้าท่อยิ่งมีขนาดเล็กและสั้น

ความหนืดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและ เกิดการสูญเสียความฝืดมากขึ้น และท้ายที่สุด ผิวสัมผัสของท่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าผนัง ของท่อนั้นราบเรียบ

ก็จะปั๊มน้ำผ่านท่อได้ง่ายขึ้น เพราะระดับของการสูญเสียความฝืดลดลง ดังนั้น ระดับการสูญเสียความฝืด จึงสามารถระบุได้ด้วยความเร็ว

ที่ปั๊มใช้ในการสูบน้ำ และขนาดของท่อ คุณสามารถลดการสูญเสียความฝืด ได้สองวิธีคือ:

1) ลดอัตราการไหลและ
2) เพิ่มขนาดของท่อ

ในชณะทำการเพิ่มขนาดของท่อ ค่าใช้จ่ายของระบบเบื้องต้นก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ง ในอีกนัยหนึ่ง

ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตโดยรวม ถ้าทำให้เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวที่เป็นไปได้ โดยทั่วไป คุณสามารถดูข้อมูล

การสูญเสียความฝืดได้จากผู้ผลิตท่อ, ข้อฉาก, ข้อต่อรูปตัวที และส่วนประกอบอื่น ๆ ตอนนี้มาดูกันที่ การเกิดโพรง การเกิดโพรงนั้นมาจาก

การก่อตัวและสลายตัว อย่างรวดเร็วของฟองอากาศใน น้ำ อันมีเหตุมาจากน้ำเดือด

โดยทั่วไป น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศา ที่อุณหภูมิระดับนี้ น้ำจะระเหยกลายเป็นไอ แต่ถ้าความดันลดลง

จุดเดือดก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากความดัน ในบริเวณหนึ่งตกลงไปที่ 01 bar

น้ำในบริเวณนั้นก็จะเริ่มเดือด ที่ 45 องศาแทนที่จะเป็น 100 องศา และเมื่อความดัน ในบริเวณนี้สูงขึ้น

เกินกว่าจุดเดือดเฉพาะที่อีกครั้ง โมเลกุลไอระเหยก็จะระเบิด และกลับไปอยู่ในรูปของเหลวอีกครั้ง ซึ่งเรียกว่าการเกิดโพรง

ซึ่งโดยทั่วไปคุณสามารถได้ยิน เหมือนเป็นการระเบิดอยู่ภายใน ที่ก่อให้เกิดเสียงดังภายในท่อ

การเกิดโพรงนั้นเป็นหนึ่งใน ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดในระบบท่อ ที่กำลังปั๊มน้ำ และเป็นหนึ่งในสาเหตุรุนแรงที่สุดเมื่อ

พูดถึงความเสียหายของปั๊มและระบบท่อ แต่โชคดีที่ยังมีสองสามวิธี ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโพรงได้

เพียงแค่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้: ลดช่องทางเข้าปั๊ม และเพิ่มแรงดันน้ำทางเข้า

ลดการสูญเสียความฝืด ในปั๊มสูบน้ำ ลดอัตราการไหลของปั๊ม เพิ่มระดับน้ำที่สูบ

ให้สูงขึ้น ถึงตอนนี่ได้ครอบคลุมบทเรียนของเรา เกี่ยวกับการสูญเสียความฝืดและการเกิดโพรงแล้ว ขอบคุณที่รับชม

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 8 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน