หลักสูตรขยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของปั๊ม

77 - หลักสูตรขยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของปั๊ม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของปั๊มที่เป็นพื้นฐานที่สุดในอุตสาหกรรมสูบน้ำ

เริ่มเรียนหลักสูตร

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 3
Completion time
Completion time: 13 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : พื้นฐาน

ภาพโดยรวมหลักสูตร

00:04:24

บทนำเกี่ยวกับประเภทปั๊มพื้นฐาน

รับชมการนำเสนอสั้น ๆ เกี่ยวกับประเภทปั๊มที่ใช้บ่อยที่สุดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

00:03:42

คุณควรใช้ปั๊มประเภทใด

ค้นหาวิธีระบุปั๊มที่เหมาะสมสำหรับทุกงาน

00:05:06

Important considerations when selecting and sizing a pump

Explore some of the main considerations that you should during the pump sizing and selection process.

ทดสอบความรู้ของคุณ

ตอบคำถามสองสามข้อเพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้