6 คำถาม พื้นฐาน

การทดสอบ ECADEMY

77 - หลักสูตรขยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของปั๊ม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย  6 คำถาม และสามารถกลับเข้ามาทำแบบทดสอบต่อเมื่อไรก็ได้.

คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกต้อง เพื่อผ่านการทดสอบและสำเร็จหลักสูตร .

เริ่มทดสอบ

คำถาม  1 of 6 พื้นฐาน

ปั๊มเจ็ทมีแรงดูดสูงแค่ไหน

คำถาม  3 of 6 พื้นฐาน

สถานีสูบน้ำของ Grundfos มีชื่อว่าอะไร

คำถาม  4 of 6 พื้นฐาน

ปั๊มชนิดใดใช้กันทั่วไปมากที่สุด

คำถาม  5 of 6 พื้นฐาน

หน่วยวัดใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ในการวัดอัตราการไหล

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

ปั๊มเจ็ทมีข้อเสียอะไรบ้าง

คำถาม  6 of 6 พื้นฐาน

คุณพอใจกับคำตอบของคุณหรือไม่?

ส่งคำตอบปัจจุบันของคุณและรับผลการทดสอบขั้นสุดท้าย .

ส่งข้อมูล

ผลการทดสอบ

ขอแสดงความยินดี คุณผ่านการทดสอบและสำเร็จ  77 - หลักสูตรขยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของปั๊ม

เหรียญตราที่ได้:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

ดำเนินการฝึกอบรมต่อ ไปยัง MyECADEMY

ขอแสดงความเสียใจด้วย คุณไม่ผ่านการ  77 - หลักสูตรขยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของปั๊ม  test this time

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: ปั๊มเจ็ทมีแรงดูดสูงแค่ไหน
A: สูงสุด 6 ม.
Correct
Q: ข้อใดเป็นผลจากการที่ปั๊มมีขนาดเล็กไป
A: ประสบปัญหาอัตราการไหลไม่เพียงพอ
Correct
Q: สถานีสูบน้ำของ Grundfos มีชื่อว่าอะไร
A: Grundfos SOLOLIFT
Correct
Q: ปั๊มชนิดใดใช้กันทั่วไปมากที่สุด
A: ปั๊มหอยโข่ง
Correct
Q: หน่วยวัดใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ในการวัดอัตราการไหล
A: ตร.ม./นาที
Correct
Q: ปั๊มเจ็ทมีข้อเสียอะไรบ้าง
A: อาจมีเสียงดังพอสมควร