ในหัวข้อการเรียนรู้นี้ เราจะไปดูกันที่ฟังก์ชันการควบคุม สำหรับปั๊มปฐมภูมิแบบควบคุมความเร็วรอบได้ ที่อยู่ในระบบสูบจ่ายน้ำกรุนด์ฟอสที่เรียกว่า Distributed Pumping system ปั๊มปฐมภูมิถูกติดตั้งขนานกัน เพื่อให้ได้ความเร็วปั๊มปฐมภูมิ ที่เหมาะสมที่สุด พร้อมกับตู้ควบคุม Control MPC ซึ่งสามารถทำได้ตามต้องการด้วยการตรวจจับ และทำให้อุณหภูมิที่ต่างกัน ระหว่างปั๊มปฐมภูมิและ distributed pumps ให้เท่ากัน โดยวัดผ่านท่อบายพาส ลำดับความสำคัญหลักสำหรับ Control MPC คือการป้องกันเครื่องทำน้ำเย็น ทำให้แน่ใจได้ว่ามีการไหลขั้นต่ำ ที่เครื่องทำน้ำเย็นที่ทำงานอยู่ ลำดับความสำคัญต่อไป คือการหลีกเลี่ยง การสูบจ่ายน้ำมากเกินไปของปั๊มปฐมภูมิ โดยมีการจัดให้อัตราการไหลด้านปฐมภูมิกับ อัตราการไหลด้านทุติยภูมิตรงกัน ซึ่งเทียบเท่ากับไม่มีการไหล ผ่านท่อบายพาส ประโยชน์หลักก็คือการบ่งชี้และหลีกเลี่ยง หรือทำให้อาการผลต่างอุณหภูมิ (Delta T) ‘ต่ำ’ เกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน อันเป็นประเด็นที่พบทั่วไป ของระบบทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่อง มีวาล์วตัดทอนอัตโนมัติ ซึ่งเปิดเต็มที่ เมื่อเครื่องทำน้ำเย็นที่เฉพาะเจาะจงนั้นมีการทำงาน หรือปิดโดยสมบูรณ์ หากเครื่องทำน้ำเย็นไม่ได้ทำงาน จำนวนเครื่องทำน้ำเย็นและปั๊มปฐมภูมิ จะแตกต่างกันไป ตามอาคารและขนาดของระบบ เพื่อให้แน่ใจได้ถึงการไหลขั้นต่ำ ที่เครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่อง ต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความแตกต่าง (differential) หรือมิเตอร์วัดการไหลไว้ที่ เครื่องทำน้ำเย็นแต่ละเครื่อง สัญญาณจากวาล์วตัดทอนหรือ ระบบบริหารจัดการอาคาร สัญญาณก่อนเริ่ม จะแจ้งหน่วยควบคุมว่า เครื่องทำน้ำเย็นใด ที่ทำงานอยู่ สิ่งนี้ทำให้หน่วยควบคุมสามารถตรวจสอบ เครื่องทำน้ำเย็นที่ทำงานอยู่ แต่ละเครื่องให้ทำงานโดยสมบูรณ์ ที่อาจจะเพิ่มอัตราการไหลของปั๊มปฐมภูมิ หากอัตราการไหลของ เครื่องทำน้ำเย็นใดต่ำกว่าขีดจำกัด วัตถุประสงค์ถัดไปของหน่วยควบคุมก็คือ การควบคุมความเร็วปั๊มปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการไหลที่ต้องการ ของ distributed pumps ทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับอินพุตเซ็นเซอร์จากบายพาส เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ MPC Controller จะได้รับอินพุตแบบอะนาล็อก จากเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ 4 ตัว ที่ติดตั้งไว้รอบ ๆ ท่อบายพาส เพื่อปรับความเร็วปั๊ม หากคุณมีระบบบริหารจัดการอาคาร หรือระบบควบคุม โปรดติดต่อสำนักงานขาย Grundfos ของคุณ ด้วยระบบสูบจ่ายน้ำ Grundfos Distributed Pump system คุณจะได้อัตราการไหลที่ถูกต้องตลอดเวลา และสามารถ กำหนดค่าให้กับระบบของคุณโดยใช้ ฟังก์ชันการควบคุมของ Control MPC

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง