จ่ายแรงดันและการไหลที่ถูกต้องตลอดเวลา

มาดูกันว่า Distributed pumps สามารถ จ่ายอัตราการไหลและแรงดันที่ถูกต้องให้กับแต่ละวงลูป (Loop) ในด้านโหลดในระบบและทำให้แน่ใจได้ถึง การปรับสมดุลอัตโนมัติและให้ความสบายได้อย่างไร

ในหัวข้อการเรียนรู้นี้ เราจะมาศึกษาเรื่อง ด้านโหลดให้ละเอียดยิ่งขึ้น และวิธีการที่ปั๊มอัจฉริยะใน Distributed Pumping system สามารถให้อัตราการไหล และแรงดันที่เหมาะสม สำหรับแต่ละสาขาในระบบได้อย่างไร เรายังจะเน้นกันที่ประโยชน์ ของการปรับสมดุลอัตโนมัติและความรู้สึกสบาย เมื่อคุณใช้ปั๊มอัจฉริยะแทนที่การใช้วาล์ว ในระบบ Distributed Pumping ด้านโหลดหรือด้านทุติยภูมิ ทำหน้าที่เป็นสาขาปรับสมดุล อัตโนมัติโดยอิสระ พร้อม distributed pumps ที่อัจฉริยะ ทำงานโดยอิสระหลายเครื่อง ที่จ่ายน้ำให้กับ AHU (เครื่องส่งลมเย็น) หรือ FCU (ชุดคอยล์เย็น) น้ำเย็นที่ผลิตขึ้นโดยเครื่องทำน้ำเย็น (chillers) ถูกใช้สำหรับคอล์ยทำความเย็น ในชุดอุปกรณ์ปลายทาง เช่น AHU และ FCU AHU และ FCU มีหน้าที่ปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้น และ หมุนเวียนอากาศสำหรับโซนหลาย ๆ โซน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ หรือระบบ HVAC AHU เชื่อมต่อกับระบบท่อส่งลมเย็น ที่ทำการกระจายอากาศที่ปรับอากาศแล้ว เข้าสู่โซนต่าง ๆ หลายโซนทั่วทั้งอาคาร และบางครั้งก็ผ่าน FCU สำหรับโซนเดียว Grundfos Distributed Pumping ทำให้วาล์วที่ใช้ซ้ำซ้อน เกินความจำเป็นมาใช้ปั๊มอัจฉริยะแทน ในกรณีนี้ ปั๊มน้ำหมุนเวียนรุ่น MAGNA3 ที่ชิ้นส่วนปั๊มและโรเตอร์มอเตอร์หล่อเย็น หล่อลื่นด้วยน้ำที่สูบ (wet runner) ไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา มีชุดควบคุมความเร็วรอบได้ในตัว เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ วาล์วกันกลับ จะถูกติดตั้งที่แต่ละสาขาการทำความเย็น ในกรณีที่ distributed pump หรือชุดอุปกรณ์ปลายทางไม่ได้ใช้งาน ในระบบ Grundfos Distributed Pumping ปั๊มน้ำรุ่น MAGNA3 สามารถ ติดตั้งได้ในสองรูปแบบ:

1. เป็นปั๊มเฉพาะเครื่องเดียว ต่อหนึ่งชุดอุปกรณ์ปลายทาง หรือ

2. เป็นปั๊มเฉพาะเครื่องเดียว เพื่อใช้กับชุดอุปกรณ์ปลายทางหลายชุด สำหรับความเป็นไปได้ ในการติดตั้งทั้งสองรูปแบบนั้น อัตราการไหลขึ้นอยู่กับการอ่านค่า โดยลำดับจาก:

1. เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ ในท่อจ่ายลมเย็น หรือ

2. เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันของเหลว

ในท่อส่งกลับน้ำเย็น หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันภายใน ที่อยู่ในเครื่อง MAGNA3 MAGNA3 มีโหมดควบคุม หลายโหมดให้เลือกใช้ การเลือกโหมดการควบคุมเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการทำงานที่ถูกต้อง ของการใช้งานระบบ distributed pumps วิธีที่ distributed pumps ปรับให้เข้ากับความต้องการของโหลด คือผ่านสัญญาณเซ็นเซอร์ ซึ่งเหมือนกับวาล์วควบคุม อุณหภูมิแบบทั่วไป โหมดควบคุมแบบทั่วไป สำหรับการกำหนดค่า ในประเภทการติดตั้งแบบเฉพาะ เป็นไปตามลำดับ:

1. อุณหภูมิคงที่ หรือ

2. แรงดันแบบสัดส่วน ด้วยการควบคุมอัตราการไหล เรามีการควบคุมการถ่ายโอนพลังงาน สิ่งนี้ทำให้ distributed pumps สามารถบรรลุสมรรถนะการทำงานที่เกือบ 80 % ด้วยอัตราการไหลเพียง 50 % เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลักสำคัญในการทำให้เกิด อัตราการไหลที่ถูกต้อง สำหรับแต่ละสาขาของ ระบบ distributed pumping ก็คือ การกำหนดขนาด การติดตั้ง และการทดสอบการใช้งานอย่างถูกต้อง ดังนั้น ความเข้าใจกับระบบของคุณ และการนำไปใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการได้รับประโยชน์จาก การปรับสมดุลอัตโนมัติและความรู้สึกสบาย ติดต่อสำนักงานขาย Grundfos ในพื้นที่ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพโดยรวมหลักสูตร

โมดูล
โมดูล : 4
Completion time
Completion time: 15 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง